Drugi dzień Tygodnia Edukacji Globalnej

Dzisiaj zajęliśmy się celem 4 Dobra jakość edukacji mówiącym o zapewnieniu wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowaniu uczenia się przez całe życie oraz celem 8 Wzrost gospodarczy i godna praca, który promuje stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

 

 

 

 

W ramach realizacji powyższych zagadnień naszą szkołę odwiedził pan Robert Ćwikowski z Centrum Sprawiedliwości Naprawczej dla Nieletnich w Białymstoku, który przeprowadził zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, przemocy rówieśniczej, odpowiedzialności prawnej nieletnich w różnych sytuacjach, konsekwencji wagarowania. Przybliżył także sposoby reagowania na zagrożenia w postaci subkultur i handlu ludźmi. Zajęcia poszerzyły naszą wiedzę, dostarczyły odpowiedzi na wiele pytań, uzmysłowiły rzeczy, które bagatelizowaliśmy oraz pozwoliły nabyć umiejętności chroniące nas i dodające odwagi w szukaniu pomocy, wsparcia.

Także dzisiaj obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości, podczas którego warsztaty przeprowadziła z nami pani dyrektor. Musieliśmy odegrać kilka scenek uaktywniających nasze pokłady życzliwości, np.: twoja koleżanka/kolega jest bardzo smutna, dostała jedynkę z matematyki, pociesz ją i zaproponuj pomoc; starsza pani wchodzi do autobusu,  ty siedzisz, w jaki sposób się zachowasz ? Zadania wydają się banalnie proste, ale przedstawić swoje zachowanie na forum rówieśników już takie łatwe nie jest.

Czy życzliwy człowiek musi dokonywać wielkich czynów, czy mogą to być małe rzeczy? Odpowiedź na to pytanie też dzisiaj odnaleźliśmy. Następnym punktem było zadanie, w którym każde dziecko wybranej osobie musiało na kartce napisać jakiś komplement. W tym momencie okazało się, jaką wagę mają dobre słowa, komplementy, jak bardzo wtedy czujemy się dowartościowani, mamy po prostu energię do działania, która potrzebna jest nam w całym życiu. Bez pozytywnej stymulacji przez otoczenie zbyt wiele w swoim życiu nie osiągniemy.  Ostatnim punktem naszych warsztatów było nagrywanie krótkich filmików z życzliwymi wyznaniami.

Czasami, aby odmienić sytuację potrzeba niewiele, dotyczy to zarówno otaczających nas zagrożeń, jak i gestów dobrej woli. Wystarczy lekkomyślna decyzja i może powstać lawina nieszczęść wyrządzonych sobie lub innym. Z drugiej strony: małe, miłe gesty i życzliwość potrafią zdziałać wiele.

Cel 4 – Dobra jakość edukacji – zakłada również edukację wszechstronną, a jedną z umiejętności, którą należy wynieść ze szkoły jest radzenie sobie z zagrożeniami i tworzenie właściwych relacji społecznych, aby nie znaleźć się w grupie ludzi wykluczonych i aby możliwy był do zrealizowania cel 8.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły