Żyję zdrowo – nałogom mówię NIE

Od wielu lat obserwuje się stały wzrost uzależnień u dzieci i młodzieży. Do najczęstszych przyczyn sięgania po środki odurzające należą: ciekawość poznania „zakazanego owocu”, chęć zaimponowania kolegom i otoczeniu, potrzeba, a nawet warunek przynależności do grupy rówieśniczej, niemożność poradzenia sobie z problemami i trudnościami szkolnymi, osobistymi i rodzinnymi. Dramat uzależnienia może być udziałem każdego dziecka. Nie jest to wyłącznie problem rodzin dysfunkcyjnych ani patologicznych środowisk.

 

 

 

 

Na tym tle rodzi się pytanie, co możemy zrobić, aby uchronić uczniów przed nałogami? Na razie najskuteczniejszym sposobem walki jest profilaktyka. Różnorodne działania o charakterze antynałogowym są podejmowane przez naszą radę pedagogiczną od dawna być może, dlatego nie mamy problemu z używkami. Dla naszych uczniów jest jasne, że w szkole nie toleruje się palenia papierosów, picia alkoholu i brania narkotyków. Młodzież wiedząc o tym, przestrzega ustalonych reguł. Dążymy do tego, aby ich zachowania były następstwem świadomych wyborów a nie nakazów. Dostrzegamy konieczność przeciwdziałania potencjalnym uzależnieniom. Prawdopodobnie – wcześniej czy później – każde dziecko zetknie się bezpośrednio z papierosami, alkoholem lub narkotykami. Warto je na ten moment przygotować, aby umiało dokonać wyboru z korzyścią dla swojego zdrowia.

Wśród szeregu działań profilaktycznych organizowanych przez naszą szkołę znalazły się zajęcia koła zainteresowań – „Żyj zdrowo i szczęśliwie”. Zajęcia tego typu uaktywniają wszystkich wychowanków, uczą analizowania, wnioskowania, przewidywania potencjalnych konsekwencji działania, mobilizują do szukania twórczych rozwiązań.

Dlatego też, w ramach działań w/w koła w dniu 9.10.2017 r. zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce antyalkoholowej. Po przeprowadzonych zajęciach, wychowankowie rozumieją pojęcie „środki psychoaktywne” i znają ich wpływ na organizm człowieka, wiedzą, jakie są przyczyny sięgnięcia po środki psychoaktywne, potrafią dokonać wyboru z korzyścią dla swojego zdrowia i wiedzą, jakie są zasady zdrowego stylu życia.

Wych. Anna Strecha


Aktualności

Powiązane artykuły