Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy…

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej uczniowie naszej szkoły zaprosili nauczycieli na wyjątkowo radosną uroczystość. Tym, którzy prowadzą do źródeł wiedzy podziękowali za przekazywaną wiedzę, za poświęcenie i cierpliwość, za czujność i troskę, za uśmiech, serce i dobre słowo. Życzyli wszystkim pracownikom szkoły radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i uczniów tylko wzorowych. W tej części nie zabrakło pięknych piosenek oraz dobrego szkolnego humoru.

 

 

 

Po części artystycznej głos zabrał Bogdan Chomyn – dyrektor szkoły. Wręczył dwa certyfikaty „Przyjaciela Szkoły” za bezinteresowną pomoc dla dobra naszych dzieci oraz 4 nagrody nauczycielom za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Życzenia do pracowników szkoły skierowali także zaproszeni goście, a wszyscy spotkali się na słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole mają na celu przede wszystkim rozwój samorządności uczniów. Tego dnia, pod czujnym okiem dorosłych, uczniowie stają się nauczycielami: prowadzą zajęcia, opiekują się najmłodszymi, pomagają innym pracownikom szkoły. Ucząc innych, sami nabywają wiedzę.

Anna Orzeł


Aktualności

Powiązane artykuły