Z Urzędu Miejskiego: Pomoc w dożywianiu dzieci

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi przypomina o możliwości uzyskania wsparcia w postaci bezpłatnych obiadów dla dzieci uczęszczających do gołdapskich przedszkoli i szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem uzyskania pomocy jest spełnianie kryterium dochodowego.

 

 

 

Dochód rodziny netto (czyli na rękę) nie może przekraczać 771 zł na osobę. Zainteresowani uzyskaniem pomocy powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. Po pozytywnej weryfikacji, która obejmuje m. in. wywiad środowiskowy dzieci będą otrzymywać bezpłatny, ciepły posiłek w szkole lub w przedszkolu. Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, tel. (87) 615 04 81 oraz w szkołach i przedszkolach.

 

Red. Urząd Miejski w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły