Ukarani pracodawcy

W minionych dniach września funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w kontrolowanych przedsiębiorstwach stwierdzili nieprawidłowości związane z zatrudnieniem cudzoziemców. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi przesłali do sądu wniosek o ukaranie właściciela firmy z siedzibą w Nowym Sączu, który powierzył 7 obywatelom Mołdawii nielegalnie wykonywanie pracy w zakładzie produkcyjnym w Ełku.

 

 

 

Ponadto funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Górowie Iławeckim skierowali wniosek do sądu o ukaranie właściciela gospodarstwa ogrodniczego (powiat lidzbarski), który zatrudniał 2 obywateli Ukrainy bez stosownych dokumentów. Przedsiębiorca przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o skazanie go bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenia mu zaproponowanej kary grzywny w wysokości 2 tys. zł.

W pierwszych dniach września do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wpłynęły odpisy wyroków sądów o ukaraniu pracodawców, którzy nielegalnie powierzyli pracę cudzoziemcom.

Dwaj bracia, właściciele firm budowlanych z siedzibą w Białymstoku, doprowadzili 9 obywateli Ukrainy do nielegalnego wykonywania pracy. Funkcjonariusze SG w trakcie czynności kontrolnych stwierdzili, że jeden brat użyczył cudzoziemców drugiemu bratu, a ten ich dopuścił do pracy na budowie w Gołdapi bez wymaganych dokumentów. Sąd Rejonowy w Olecku wydał wyrok wobec rodzeństwa i wymierzył każdemu z nich karę grzywny w wysokości 3 tys. zł.

W kontrolowanych przedsiębiorstwach na terenie powiatu mrągowskiego funkcjonariusze W-MOSG wykazali, że 2 pracodawców zatrudniało „na czarno” 45 Ukraińców. Wobec właściciela firmy usługowej, który nielegalnie powierzył wykonywanie pracy 10 obywatelom Ukrainy, Sąd Rejonowy w Mrągowie wydał wyrok o ukaraniu go karą grzywny 2 tys. zł. Drugi przedsiębiorca nielegalnie zatrudniał w gospodarstwie rolnym 35 obywateli Ukrainy, za co sąd wymierzył mu karę grzywny 2,5 tys. zł.

Natomiast Sąd Rejonowy w Iławie wymierzył karę grzywny 3 tys. zł właścicielowi zakładu produkującego meble na terenie powiatu iławskiego, za powierzenie pracy bez wymaganych dokumentów 2 obywatelom Ukrainy.

Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl/

Fot. archiwum W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły