Wspominamy Jana Stechnija… Był jednym z tria młodych zapaleńców

W czasach, które dla wielu z nas kojarzą się przede wszystkim z pośpiechem niejednokrotnie zapominamy o przeszłości i o tych, którzy mieli wpływ na rozwój naszej lokalnej społeczności. Kilka miesięcy temu odszedł Jan Stechnij, nauczyciel, trener i animator gołdapskiego sportu – jeden z tria młodych zapaleńców (Lech Iwanowski, Romuald Perkowski i Jan Stechnij), którzy na przełomie lat 60. i 70. swoimi działaniami pokazali, że Gołdap może być rozpoznawana w Polsce dzięki sukcesom sportowców.

 

 

Jan Stechnij urodził się 4 listopada 1941 roku. Mało kto wie, że był weterynarzem. Z Potoka Górnego (lubelskie) do Gołdapi przyjechał w 1962 r. w ślad za siostrą i jej mężem, by podjąć pracę w lecznicy weterynaryjnej. Tu osiadł, ożenił się z Anną Augustynowicz, tu razem wychowali dwie córki.

Choć miłość do zwierząt pozostała na zawsze, to dalsze życie zawodowe związał z edukacją i sportem.

W 1963 r. ukończył Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie, a w 1972 r. – Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Jego największą pasją było narciarstwo klasyczne – był trenerem, sędzią, organizatorem zawodów, działaczem sportowym – m.in. członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Narciarskiego, wiceprezesem Okręgowego Związku Narciarskiego w Suwałkach, delegatem technicznym PZN na wielu ogólnopolskich zawodach narciarskich.

Ale aktywność nie ograniczała się tylko do narciarstwa – miał kwalifikacje trenerskie i sędziowskie, m.in. w siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, lekkiej atletyce, działał w PTTK, ZNP, LOK, LOP i innych organizacjach.

Był wielokrotnie odznaczany medalami – m.in. Złotą Odznaką ZNP, medalem za wieloletnią działalność i wybitne zasługi dla sportu, srebrną odznaką PTTK za pracę z młodzieżą, medalem za zasługi w rozwoju sportu szkolnego i wieloma innymi.

Kariera zawodowa Jana Stechnija to (poza kilkuletnią pracą w Lecznicy Weterynaryjnej) przede wszystkim szkolnictwo: praca w Szkole Podstawowej nr 3, nr 4, Liceum Ogólnokształcącym, a także stanowisko podinspektora ds. wychowania fizycznego i sportu w Urzędzie Powiatowym w Gołdapi. W latach 1979-1982 był dyrektorem OSiR w Gołdapi.

Dzięki m.in. jego staraniom i kwalifikacjom trenerskim w 1972 r. SP nr 3 stała się szkołą sportową z ukierunkowaniem na narciarstwo klasyczne, a Jan Stechnij został dyrektorem ds. sportu. Uczył wychowania fizycznego, był też nauczycielem-metodykiem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.

Zainicjował wprowadzenia w szkole próby limanowskiej w celu wyłonienia najbardziej uzdolnionych sportowo uczniów. Próba ta była realizowana pod patronatem Pracowni Sportów Zimowych AWF w Warszawie, pod opieką naukową prof. Zygmunta Kurasia, wielkiego propagatora nizinnego narciarstwa biegowego.

W 1989 r. wyjechał z żoną do USA i do Polski wrócił 2010 r.

Ostatnie lata swego życia spędził oddając się ulubionym zajęciom – pracy w ogrodzie, czytaniu książek, grzybobraniu, podróżom dalekim i bliskim, spotkaniom w gronie rodziny i przyjaciół. Nie zapomniał o sporcie – w zawodach w Gołdapi uczestniczył często jako kibic i pasjonat.

Pamiętamy go również jako osobę niezwykle spokojną i bezkonfliktową.

Odszedł 31 grudnia 2016 roku.

I na koniec, nawiązując do wspomnianego „tria” – może warto pomyśleć o memoriale imienia tych animatorów, którzy odeszli, czyli Romualda Perkowskiego i Jana Stechnija.

 

Niżej zdjęcia z archiwum rodziny Jana Stechnija. Dziękujemy za ich udostępnienie.

 

 

Powiązane artykuły