Zostań tegorocznym stypendystą!

Jeśli jesteś ambitny i masz niełatwą sytuację materialną, to w dalszym pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań pomoże Tobie Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

 

 

Może się to spełnić, jeśli:

– pochodzisz z powiatu gołdapskiego;
– jesteś uczniem, który akurat kończy gimnazjum lub uczniem szkoły średniej;
– masz dobre wyniki w nauce;
– zdobywasz osiągnięcia szkolne lub pozaszkolne.

Aby pomóc w realizowaniu Twoich planów, Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap organizuje kolejną edycję programu stypendialnego. Wnioski oraz załączniki można otrzymać w Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap przy placu Zwycięstwa 16 w Gołdapi, a także pobrać w linkach niżej:

Regulamin-2017

Wniosek-2017

Załącznik-2017
Więcej informacji można uzyskać pod powyższym adresem lub pod numerem telefonu: 87 615-20-90.

Termin przyjmowania wniosków upływa 1 sierpnia 2017 roku.

Powiązane artykuły