Przyznano dofinansowanie w ramach II tury programu Działaj Lokalnie X – 2017

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny informuję, iż decyzją Komisji Grantowej rozstrzygnięto II turę konkursu grantowego w ramach programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Gołdapski Fundusz Lokalny. Komisja Grantowa przyznała dofinansowanie 4 projektom.

 

Projekty były bardzo ciekawe i wyjątkowe. Komisja Konkursowa przy podziale środków w najwyższym stopniu doceniła te działania, które angażują społeczną energię i dają dobry początek trwałych działań na rzecz dobra wspólnego.

Zestawienie wniosków, które otrzymały dofinansowanie:

1.     Fundacja Uskrzydleni – Wspieramy Kreatywnie – Świąteczny Koncert Finałowy – warsztaty wokalne.

2.     Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich – grupa nieformalna: Koło Gospodyń Wiejskich w Stożnem -Śpiewa, tańczy, recytuje… Koło Gospodyń Wiejskich w Stożnem – kontynuacja.

3.     Gminny Ośrodek Kultury w Budrach – grupa nieformalna: Grupa Force Fire – Artystyczna strefa ognia!.

4.     Fundacja 3D – DLA DOBRA DZIECI – Uwolnij twórczą enegrię!.

Gratulujemy zwycięzcom! Szczegóły dotyczące warunków i wysokości dofinansowania przekażemy wkrótce poszczególnym organizacjom.

Zbigniew Mieruński

Prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny

 

Konkurs dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Gołdapski Fundusz Lokalny oraz ze środków: gmin: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Pozezdrze i Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi. 

 

Powiązane artykuły