Poszukujemy jeszcze 13 osób, które chciałyby wziąć udział w projekcie

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Postaw na aktywność”. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).

 

 

Termin realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.08.2018

Wsparcie projektowe skierowane jest do 60os. – 33K/27M od 30 r.ż. zamieszkałych powiaty giżycki, olecki, piski, gołdapski,węgorzewski. Zapraszamy osoby należące co najmniej do jednej z grup:

– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy m.in:
– stypendium stażowe;
– zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych;
– materiały szkoleniowe i dydaktyczne;
– zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie;
– certyfikat zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
– ciepły posiłek i przerwy kawowe;
– zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających;
– ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia;
– zatrudnienie dla najlepszych.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.computerplus.com.pl/home/postaw-na-aktywnosc

Biuro Projektu: 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Jan Gróndwald               
ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk 
pn-pt 9:00 – 16:00. 

ZAPRASZAMY.

Powiązane artykuły