Wspieramy ochotniczą straż pożarną na Ukrainie

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej wraz z Fundacją Puszczy Rominckiej realizują na Ukrainie (dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z MSZ) projekt „Poprawa efektywności działań ochotniczej straży pożarnej na terenie wyżnickiego rejonu”.

 
Władze ukraińskie wdrażają obecnie szereg reform ustrojowych, wiele z których opartych jest na polskich rozwiązaniach i doświadczeniach. Jedna z ważniejszych reform – systemu ratownictwa – zakłada rozwój społecznych ruchów ratowniczych.

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu ukierunkowane są na wsparcie ochotniczej straży pożarnej na terenie rejonu wyżnickiego. Projekt rozpoczął się od wizyty studyjnej ukraińskich partnerów – samorządowców i strażaków – w Polsce. Goście – na przykładach z powiatów gołdapskiego oraz giżyckiego – mieli możliwość poznania polskiego systemu ratownictwa. Duży nacisk położono przy tym na prezentację zasad współpracy Państwowej Straży Pożarnej z Ochotniczą Strażą Pożarną i samorządami.

Kolejne planowane działanie to wzorcowe doposażenie jednej z drużyn strażackich – we wsi Ispas – w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z osprzętem. Dodatkowo wszystkie drużyny z rejonu przeszkolone zostaną z zakresu udzielana pierwszej pomocy. Otrzymają przy tym zestawy ratownicze – zgodne z normami obowiązującymi w polskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt zakończą kompleksowe ćwiczenia ratownicze, których scenariusz opracują wspólnie polscy i ukraińscy eksperci. Uczestniczyć będą w nich państwowe służby zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi, strażacy – ochotnicy, samorządowcy, leśnicy, policja.

Partnerzy realizujący projekt zakładają jego kontynuację w latach kolejnych. Potrzeby strony ukraińskiej w zakresie rozwoju systemu bezpieczeństwa publicznego są ogromne, a strona polska ma w tej dziedzinie wiele do zaoferowania.

Powiązane artykuły