Celem projektu było dostarczenie wiedzy w zakresie uzależnień

W Gimnazjum nr 1 w Gołdapi w roku szkolnym 2016/17 był realizowany projekt „Matematyka procentuje, muzyka relaksuje, a nałóg życie rujnuje” finansowany z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminny Gołdap na rok 2017”. 

 

Celem projektu było dostarczenie wiedzy w zakresie uzależnień, uświadomienie uczniom zagrożeń dla ich zdrowia i życia płynących z nałogów, rozbudzenie wśród uczestników zainteresowań matematycznych, gastronomicznych i ekonomicznych, pokazanie młodzieży możliwości alternatywnego spędzania wolnego czasu w postaci zajęć muzykoterapeutycznych oraz wyładowania negatywnych emocji poprzez zabawę i taniec.


Realizację projektu zakończono 14 czerwca 2017 roku. W ramach przedsięwzięcia odbyły się warsztaty profilaktyczne dla młodzieży poprowadzone przez Stowarzyszenie Nowe Możliwości – Żyj poza klatką, zajęcia muzykoterapii, choreoterapii, projekt – Matematyka w kuchni, spotkanie młodzieży i Rady Pedagogicznej z funkcjonariuszem Policji.

Podsumowanie projektu i nagrodzenie uczniów realizujących projekt odbyło się 6 czerwca 2017r. podczas Święta Szkoły.

Koordynatorzy projektu


Aktualności

Powiązane artykuły