Konkurs „Piękna nasza Polska cała!” rozstrzygnięty

Wyniki konkursu plastycznego i literackiego dla uczniów szkół podstawowych gminy Gołdap pod hasłem „Piękna nasza Polska cała!” realizowanego w ramach zadania publicznego: Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw wspieranego przez Burmistrza Gołdapi.

 
W kwietniu Stowarzyszenie „Szkoła pod lasem” działające przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi ogłosiło konkurs literacki i plastyczny pt. „Piękna nasza Polska cała”, którego celem było:

– ukazanie w formie plastycznej bądź literackiej walorów przyrodniczych i krajobrazowych Polski;
– ukazanie jej walorów kulturowych (zabytki, obiekty unikatowe);
– promowanie wśród dzieci i młodzieży idei promocji Ojczyzny;
– kształtowanie poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej;
– prezentacja poglądów dzieci i młodzieży.

A oto wyniki konkursu

Część literacka:
I miejsce – Sylwia Milewska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, op. p. Krystyna Czarniewska;
II miejsce – Magdalena Mełgwa, Zespół Szkół w Grabowie (op. p. Małgorzata Pawelska);
III miejsce – Wiktoria Piwowar, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi (op. p. Barbara Girtler oraz Natalia Zapolnik), Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi (op. p. Krystyna Czarniewska).

Część plastyczna:

Kategoria klas 0 – III:
I miejsce – Maja Szyszko, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi (op. p. Beata Kaczmar oraz Iwona Rudziewicz), Zespół Szkół w Grabowie (op. p. Beata Borkowska);
II miejsce – Aniela Kordjak, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi (op. p. Beata Kaczmar oraz Amelia Sidor), Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi (op. p. Helena Galińska);
III miejsce – Faustyna Śliwińska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi (op. p. Małgorzata Stypka oraz Igor Słowikow), Zespół Szkół w Grabowie (op. Ewa Wronowska).

Kategoria klas IV-VI:
I miejsce – Sylwia Żuk, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi (op. p. Anna Budzińska);
II miejsce – Ernest Furtan, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi (op. p. Anna Budzińska);
III miejsce – Weronika Zajączkowska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi (op. Anna Budzińska oraz Eliza Skrodzka), Zespół Szkół w Grabowie (op. Małgorzata Pawelska).

Wręczenie nagród odbędzie się 31 maja 2017 r. o godz. 9.15 w Domu Kultury w Gołdapi podczas uroczystych obchodów Dnia Leśnika.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a laureatom GRATULUJEMY!

Powiązane artykuły