II c w bibliotece

Dzieci z II c Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi pod opieką wychowawczyni Ewy Jurewicz gościły w Bibliotece Publicznej w Gołdapi. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z biblioteką oraz jej zbiorami. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób można zapisać się do biblioteki oraz jak z niej korzystać. Wędrując między półkami miały możliwość zobaczyć przeznaczony dla dzieci i młodzieży bogaty księgozbiór.

 


Na pożegnane dzieci zadeklarowały, że na pewno wrócą do biblioteki, aby znów spotkać się z ciekawą książką i wypożyczyć do domu. Podziękowały również pani bibliotekarce i podarowały trzy książki na pamiątkę wizyty.


Aktualności

Powiązane artykuły