Celem naszego projektu jest ocalenie od zapomnienia…

Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej” w Dubeninkach rozpoczęło realizację projektu pod nazwą ”Rominczańskie melodie nad Wisłą”, dofinansowanego ze środków Gminy Dubeninki, Województwa Warmińsko–Mazurskiego oraz Powiatu Gołdapskiego.

 

Celem naszego projektu jest ocalenie od zapomnienia, popularyzacja, promocja i ukazanie wartości kultury tradycyjnej – chcemy, by tradycyjne pieśni nadal były śpiewane w gwarze regionu i znane w naszym regionie. Zależy nam zwłaszcza by młode pokolenie: dzieci i młodzież, poznawały dawne pieśni i je śpiewały. W związku z tym przeprowadzone zostaną warsztaty śpiewu tradycyjnego zarówno dla członków zespołu „Rominczanie”, jak i dla dzieci i młodzieży. Dorosłym „Rominczanom” dadzą szansę na  udoskonalenie technik tradycyjnego śpiewania białym głosem, a dzieci i młodzież poznają tradycyjne techniki śpiewu i dawne maniery wykonawcze oraz słownictwo gwarowe. Warsztaty będą miały charakter otwarty i każdy chętny będzie mógł wziąć w nich udział, by poznać dawne pieśni. Ta część projektu realizowana będzie w Dubeninkach.

Aby zaprezentować wyuczone umiejętności śpiewania tradycyjnych pieśni, a także je doskonalić, zespół będzie koncertował w różnych miejscach województwa, powiatu i gminy. Będzie też brał udział w różnych spotkaniach twórców i śpiewaków ludowych, będzie też współorganizował ze stowarzyszeniem takie spotkania i imprezy, a w szczególności corocznie odbywający się piknik „Noc świętojańska nad Bludzianką”. Działania te swoim zasięgiem obejmą teren województwa warmińsko–mazurskiego.

Ponadto zaprosimy do współpracy etnomuzykologa z Muzeum Kultury w Węgorzewie, który pomoże wybrać najstarsze pieśni w celu zaprezentowania ich na forum ogólnopolskim.  Stanie się to poprzez udział zespołu „Rominczanie” w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Zespół zakwalifikował się po raz kolejny do udziału, w tym najbardziej prestiżowym Festiwalu w Polsce. „Rominczanie” będą tam reprezentowali województwo warmińsko–mazurskie, powiat gołdapski i gminę Dubeninki. Dlatego też kolejnym działaniem będzie zorganizowanie wyjazdu na ten Festiwal. Te działania będą miały charakter ogólnopolski.

Wielokrotny udział zespołu w Festiwalu w Kazimierzu zamierzamy udokumentować w postaci wydanego w dalszej części projektu Albumu. Album będzie zawierał pieśni w gwarze regionu, śpiewane przez zespół na wszystkich kazimierskich Festiwalach, wspomnienia z pobytów na Festiwalu oraz zdjęcia dokumentujące historię wyjazdów do Kazimierza. Pracę nad albumem zakończy jego wydanie oraz promocja w różnych miejscach województwa, powiatu i gminy oraz podczas uroczystości podsumowującej projekt.

 

Red. Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej”

 

  

Powiązane artykuły