Wśród najlepszych w strzelaniu komendant z Bań Mazurskich

28 kwietnia na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Braniewie odbyła się odprawa szkoleniowa kadry kierowniczej oddziału. Spotkaniu przewodniczył Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  płk SG Tomasz SEMENIUK.

 

Głównym celem odprawy było szkolenie z zakresu podwyższania i obniżania gotowości obronnej oraz trening umiejętności strzeleckich z broni długiej. Dzięki uprzejmości Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr. SG dr. Piotra Patli i Komendanta Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej kmdr. SG Romana Kiełpikowskiego, uczestnicy spotkania odwiedzili port w Starej Pasłęce i mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem używanym do ochrony granicy morskiej.

Na zakończenie, Komendant W-MOSG podsumował odprawę szkoleniową oraz wręczył okolicznościowe statuetki za najlepsze wyniki w strzelaniu. W kategorii funkcjonariuszek I miejsce zdobyła ppłk SG Aneta Soliwoda – naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia, a wśród funkcjonariuszy najlepszy był komendant z Placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich.

Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl


Aktualności

Powiązane artykuły