„Wyrobili” wizy pracownicze, a nie mieli zamiaru pracować

8 marca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymali 2 obywateli Białorusi, którzy przybyli do naszego kraju, by podjąć pracę ślusarza w jednej z lokalnych firm. W trakcie prowadzonych działań związanych z kontrolą legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, okazało się, że 37 i 43-letni mężczyźni stawili się w polskiej firmie i oświadczyli, że nie będą tu pracować.

W związku z powyższym cel i warunki pobytu na terytorium Polski były już inne niż deklarowali  cudzoziemcy przy uzyskaniu wizy.

Po sporządzeniu stosownej dokumentacji, obywatelom Białorusi funkcjonariusze SG wydali decyzję zobowiązującą ich do powrotu, z jednoczesnym zakazem wjazdu do Polski na okres 6 miesięcy.

Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły