Literatura kontra cyberprzemoc

Rozstrzygnięto konkurs pt. „Mój głos przeciw agresji w Internecie” organizowany dla uczniów wszystkich klas Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Praca literacka miała poruszać problemy związane z szeroko pojętą agresją przy użyciu multimediów i mogła przyjąć formę:

a) tekstu prozatorskiego (opowiadanie, list, rozprawka i in.);
b) wybranego gatunku wiersza.

Wśród zwycięzców znaleźli się:
I miejsce – Izabela Konopka (kl. 3d);
II miejsce – Oliwia Kibitlewska (kl. 3a);
III miejsce – Katarzyna Krużko (kl. 2g);
Wyróżnienie – Angelika Wierzbołowicz (kl. 2g).

Wcześniej rozstrzygnięto konkurs na slogan piętnujący hejt w Internecie organizowany dla uczniów wszystkich klas Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Zwycięzcami okazali się:
I miejsce – Julia Karwel (kl. 2g);
II miejsce – Daniel Pińczak (kl. 1c);
III miejsce – Amelia Hurec (kl. 2g);
Wyróżnienie – Olaf Bartoszewicz (kl. 1c) i Aleksandra Niedźwiecka (kl. 2g)

Najlepsze prace zostały wyeksponowane 14 marca br. podczas akcji Dzień Dobrego Słowa w Sieci.


Aktualności

Powiązane artykuły