Konkurencja była silna, zaprezentowały się 54 osoby

Po rocznej przerwie w Oleckim Regionalnym Ośrodku Kultury miała miejsce w piątek 17 marca XIV edycja Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. Tym razem najlepiej zaprezentowali się augustowianie. Były też reprezentowane gołdapskie szkoły. Podczas każdej edycji, preferowany jest konkretny poeta z regionu i jest przyznawana specjalna nagroda za najlepszą recytację wiersza tego autora.

 

Wcześniej byli to między innymi – Józefa Drozdowska, Wojciech Kass i Mirosław Słapik. Poetą tej edycji był prof. Zbigniew Chojnowski. Oczywiście recytatorzy mieli wolny wybór. Odbyło się również spotkanie z autorem „Lądu gordyjskiego”.

Konkurencja była silna, zaprezentowały się 54 osoby. Toteż ekipa powiatu gołdapskiego musiała się zadowolić jednym wyróżnieniem i nagrodą posła na Sejm RP Jerzego Gosiewskiego. Wyróżnienie otrzymała Martyna Wronowska z gimnazjum w Dubeninkach, nagrodę posła – Sebastian Brzozowski z gołdapskiego LO.

Zachwyciła natomiast jurorów laureatka pierwszego miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Weronika Zyskowska z Augustowa.

Nagrodę za świetną interpretację wiersza Zbigniewa Chojnowskiego, otrzymała Katarzyna Prokop z Augustowa recytująca w kategorii klas I i II gimnazjalnych.

Dyplomy i upominki wręczali między innymi: senator Małgorzata Kopiczko, prof. Zbigniew Chojnowski i przedstawiciel marszałka województwa warmińsko-mazurskiego – Marian Podziewski. W oficjalnym otwarciu spotkań wzięli między inny udział: burmistrz Olecka Wacław Olszewski, poseł na Sejm RP Jerzy Gosiewski oraz Edward Adamczyk – radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Organizatorem konkursu było Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Koordynatorem – Dorota Teresa Włodarska. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem: Marszałka Sejmiku Warmińsko–Mazurskiego, Instytutu Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn, burmistrza Olecka i starosty Oleckiego.

 

Wyniki

Kategoria pierwsza – klasy szóste:

I miejsce – Oliwia Przekop ze Szkoły Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi w Ełku;

II – Łukasz Koniecko ze Szkoły Podstawowej w Raczkach i Damian Żywno ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku;

III miejsce –  i Wiktoria Aleksandra Paciorko ze Szkoły Podstawowej w Raczkach;

wyróżnienie – Zofia Kozłowska ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami przedszkolnymi w Wieliczkach.

 

Kategoria druga – klasy I i II gimnazjalne:

I miejsce – Weronika Maria Zamojska z Gimnazjum w Wiżajnach;

II – Katarzyna Prokop z Zespołu Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie;

III miejsca – Anna Karczewska z Gimnazjum nr 4 w Augustowie i Natalia Statkiewicz z Gimnazjum w Przebrodzie;

wyróżnienia – Martyna Wronowska – Gimnazjum w  Dubeninkach.

 

Kategoria III – klasy III gimnazjalne:

I miejsce – Klaudia Pojawa z Gimnazjum w Bakałarzewie;

II – Zuzanna Warsiewicz  – z Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku;

III miejsca – Aniela Wierzbicka z Gimnazjum w Bakałarzewie i Mateusz Truszkowski z Gimnazjum nr 4 w Augustowie;

wyróżnienia – Julia Studzińska z Gimnazjum nr2 w Ełku i Natalia Kudraszew z Zespołu Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie.

 

Kategoria IV – szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce – Weronika Zyskowska z II Liceum  Ogólnokształcące w Augustowie;

II miejsca – Kinga Matwiejczyk z Liceum Ogólnokształcące w Olecku i Jan Pieczur z Zespołu Szkół Technicznych w Olecku;

III – Patrycja Olizarowicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie;

wyróżnienia – Ada Chmielewska z Liceum Ogólnokształcącego w Olecku, Magdalena Stanko i Dawid Sujata z II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie.

 

Nagrody Specjalne:

Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego dla najlepszego recytatora – Weronika Zyskowska.

Nagroda Starosty Powiatu Oleckiego za najciekawszą interpretację dowolnego wiersza – Julia Studzińska.

Nagroda Burmistrza Olecka za najciekawszą interpretację wiersza prof. Zbigniewa Chojnowskiego – Katarzyna Prokop.

Nagroda Senator  Rzeczpospolitej Polskiej Małgorzaty Kopiczko dla najlepszego recytatora w kategorii szkół  ponadgimnazjalnych – Weronika Zyskowska.

Nagroda Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika W Olecku dla najlepszego recytatora w kategorii klas szóstych – Filip Bartoszewicz.

Nagroda Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jerzego Gosiewskiego – Sebastian Brzozowski z Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi.

Powiązane artykuły