Grywalizacja w SP Pogorzel

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli kontynuuje działania dwumodułowego projektu edukacji globalnej Liderzy edukacji na rzecz rozwoju, rozpoczętego w październiku 2016. W ramach II Modułu odbyła się 29 marca Grywalizacja – rywalizacja w formie gry. Tematyka dotyczyła 7. Celu Zrównoważonego Rozwoju, który brzmi: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.

Na początku dnia uczniowie i nauczyciele otrzymali żółte znaczki z wizerunkiem żarówki – symbol przewodni tego dnia. Następnie klasy wybrały po 3 reprezentantów, którzy byli łącznikami między swoją grupą a prowadzącym. Zadania grywalizacji wykonywały całe zespoły klasowe. Klasy I – III mogły poprosić o pomoc wychowawcę. Poprawne wykonanie zadania skutkowało otrzymaniem następnego.

Uczniowie pracowali na przerwach – chyba, że nauczyciel wyraził zgodę na zajęcie się danym zadaniem na lekcji. Wygrywała klasa, która jako pierwsza wykonała właściwie wszystkie zadania. Nagrodą w grywalizacji było zorganizowanie przez zwycięską klasę Jednego szalonego dnia w szkole w maju (granicę szaleństwa należy skonsultować z wychowawcą). Taka forma nagrody wzbudziła wielki entuzjazm wśród uczniów, co przełożyło się na szybkość pracy klas oraz wzmogło ducha rywalizacji.

Najszybsze okazały się klasy III i VI – one będą kreatorami szalonego dnia. Na zakończenie klasy wykonały plakaty pod hasłem Na rzecz wspólnego świata, na których przedstawiły obraz wymarzonego świata, takiego, w jakim chciałyby żyć.

Konkurencje grywalizacji:
Zadanie 1. Bingo energetyczne „Wyłącz światło – włącz myślenie”, polegające na znalezieniu osób, które np. używają w domu żarówek energooszczędnych, nie zostawiają telefonu do ładowania na całą noc.
Zadanie 2. Z liter znajdujących się w kopercie należało ułożyć hasło przewodnie dzisiejszego dnia, nakleić je na kartkę i odnieść prowadzącemu.
Zadanie 3. Korzystając z dowolnych źródeł, trzeba było odpowiedzieć na pytania:
1. Co to jest energia odnawialna?
2. Jakie są źródła energii odnawialnej?
Zadanie 4. Należało ułożyć rebus, którego rozwiązaniem będzie hasło zachęcające do dbania o zasoby energetyczne.


Aktualności

Powiązane artykuły