„Falochron” w gimnazjum

W marcu w ramach prowadzonej w Gimnazjum nr1 im. Noblistów Polskich kampanii antybullyingowej „Nie godzę się na przemoc rówieśniczą – reaguje, szanuje, nie krzywdzę!” odbyły się bardzo ciekawe warsztaty z profesjonalnymi trenerami z Fundacji „Falochron” z Krakowa.

W czwartek 16 marca z uczniami i wychowawcą klasy 1h S. Mossakowską został przeprowadzony 3-godzinny socjogram projekcyjny. Jest to autorska metoda badania relacji w klasie oparta o rysowanie przestrzeni wymarzonego przez uczniów ośrodka szkoleniowego. Zajęcia prowadzone przez Panią Aleksandrę Potysz-Rzyman oraz Ismenę Ładecką miały na celu zbadanie sytuacji panującej w klasie, relacji rówieśniczych, stopień integracji i zależności poszczególnych uczestników.

Drugiego dnia 17 marca Panie trenerki przeprowadziły trzygodzinne warsztaty diagnostyczne – warsztat z zestawem ćwiczeń wybranych w taki sposób, by określić źródła napięć, konfliktów czy agresji w klasie. Ćwiczenia miały zbadać zależności między uczniami, a wychowawcą oraz uczniami a nauczycielami uczącymi w tym zespole klasowym. Podczas zajęć możliwa była diagnoza problemów klasy oraz początki interwencji. Jednak, aby interwencja oraz zmiana negatywnych zachowań była możliwa, konieczna jest spójna praca grona uczącego klasę i wprowadzanie zmian „jednym frontem”. Dlatego też po zakończeniu pracy z młodzieżą odbyło się godzinne spotkanie z gronem pedagogicznym uczącym w klasie 1h. Jego celem było przekazanie wniosków z diagnozy oraz wspólne wypracowanie metod do dalszej pracy z klasą.

Po wszystkich spotkaniach wychowawca otrzymał wskazówki do dalszej pracy z klasą.

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków gminnych na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Koordynatorkami projektu są panie – Marta Zaporowska i Marta Dębowska.


Aktualności

Powiązane artykuły