Możliwe dotacje na współpracę z Węgrami

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły konkurs „Węgiersko-polski program współpracy pozarządowej”. Celem programu jest intensyfikacja pozarządowej i obywatelskiej współpracy między Polską i Węgrami.

 

Nie ma preferowanych tematów, do których powinien odnosić się proponowany projekt. O zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania decyduje ocena projektu pod względem jego wkładu w rozwój kontaktów i współpracy między Polską a Węgrami.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, szkoły oraz uczelnie wyższe. W każdy projekt muszą być zaangażowane podmioty z obu krajów.

Projekty mogą być realizowane w obu krajach niezależnie od miejsca złożenia wniosku.

Termin realizacji projektów mija 31 grudnia 2017 roku.

Całkowita wartość dotacji: od 1 tys. do 5 tys. euro.

Wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 10 proc. kosztów całkowitych projektu.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2017 roku.

Szerzej: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/PL/pl/pl_hirek/2017-ogloszenie-konkurs-pozarzadowego.htm.


Aktualności

Powiązane artykuły