Dzień Bezpiecznego Internetu w „Trójce”

Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day), który odbywa się w ramach programu „Safer Internet”. Ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.

 

W naszej szkole co roku na zajęciach komputerowych oraz godzinach wychowawczych omawia się problematykę bezpieczeństwa w sieci. W tym roku przez tydzień obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu.

Nasze działania w tym zakresie to:

1.            Przeprowadzenie zajęć na temat bezpieczeństwa w klasach IV VI w sieci w oparciu o scenariusze ze strony www.dzieckowsieci.pl oraz zaprezentowanie uczniom strony www.sieciaki.pl

2.            Zaprezentowanie uczniom kreskówek „Fejsmen”

3.            Umieszczenie na szkolnej stronie internetowej zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, informacji o DBI oraz materiałów dla rodziców o bezpiecznym Internecie.

4.            Udział zainteresowanych uczniów w e–learningu umieszczonego na stronie www.dzieckowsieci.pl.

6.            Przygotowanie gazetki dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie.

7.            Przygotowanie przez uczniów plakatów promujących tegoroczne hasło Razem uczyńmy Internet lepszym

 

Karolina Rzędzian


Aktualności

Powiązane artykuły