Za pomocą pętli while oraz do… while

W ramach projektu Programuj u Siebie (finansowanego ze środków Fundacji PZU) 13 stycznia, uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w konkursie lokalnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Talent” na specjalnie stworzonej platformie zadania.programuj.edu.pl.

Do tej pory uczniowie nauczyli się już rozwiązywać problemowe zadania w sposób algorytmiczny oraz zapisywać dany algorytm w języku C++. Problem pojawił się w zapisie zmiennych w danym przedziale, np. od 2 do 10^100. Uczniowie wymuszali wprowadzanie zmiennych za pomocą pętli while oraz do… while, ale niestety kompilator na platformie nie zaliczał tego.

Wszystko przed nami, będziemy spotykali i uczyli się dalej, również w ferie, by wywalczyć „podium” w konkursach ogólnopolskich organizowanych w ramach projektu, zostać programistą.

Mariusz Strecha


Aktualności

Powiązane artykuły