Przybliżył informacje na temat bezpieczeństwa

W środę 18 stycznia gościliśmy w naszej szkole pana kpt Bogdana Mielnika z PSP w Gołdapi, który przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat: „Czad i ogień – obudź czujność”. Podczas pogadanki przybliżył uczniom informacje co to jest tlenek węgla?, jakie są sposoby wykrywania tlenku węgla?, jak działa czujnik dymu i do czego służy? Ponadto poruszył kwestie ważne podczas ferii zimowych czyli pożar w mieszkaniu , jakie są sposoby postępowania i zgłaszania pożaru oraz jakie są zasady ewakuacji? jak reagujemy na palący się olej w kuchni i jakie są sposoby jego gaszenia gaszenia?

 

Wymienione zostały rodzaje gaśnic i ich przeznaczenie. Bardzo ważnym tematem było bezpieczeństwo podczas używania urządzeń elektrycznych oraz bezpieczeństwo i zasady korzystania z lodowisk na otwartych akwenach wodnych.


Aktualności

Powiązane artykuły