Nie przepuść okazji! Sięgnij po środki z budżetu obywatelskiego!

Przypominamy, że mamy do rozdysponowania 100.000 zł z budżetu obywatelskiego. Każdy może złożyć wniosek. Wystarczy opisać swój pomysł, wycenić go, zebrać poparcie i złożyć projekt w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, do stycznia 2017 r.

Może Gołdap potrzebuje nowego placu zabaw, pięknego zakątka z zielenią, nowych ławek, lepszego oświetlenia… A może organizacji ciekawego wydarzenia?

Od Ciebie i innych mieszkańców zależy, co chcecie zrobić w swoim otoczeniu, co jest najważniejsze i najpilniejsze.

Co to jest budżet obywatelski? Jest nim procedura wskazywania przez mieszkańców gminy Gołdap projektów ważnych z punktu widzenia obywateli oraz ich wybór w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem realizacji z budżetu gminy. Projekt zgłaszany w ramach budżetu obywatelskiego musi być ogólnie dostępny. Wysokość środków, przeznaczonych na budżet obywatelski gminy Gołdap w roku 2017, wynosi 100.000 zł. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy.

Etapy realizacji budżetu obywatelskiego

– zgłaszanie projektów,

– formalno-prawna weryfikacja projektów,

– wybór projektów w głosowaniu mieszkańców,

– realizacja zwycięskich projektów.

Kto może zgłaszać propozycje?

– Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec gminy Gołdap, który w momencie wypełniania formularza zgłoszenia ma ukończone 16 lat.

– Do formularza zgłoszenia wnioskujący dołącza listę poparcia do projektu, podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców gminy Gołdap, którzy ukończyli 16 lat.

Formularz zgłoszenia

Wypełniony komputerowo formularz zgłoszenia złóż w terminie od 23 listopada 2016 r.
do 24 stycznia 2017 r. w jeden z poniższych sposobów:

– listownie na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, pl. Zwycięstwa 14,19-500 Gołdap, z adnotacją na kopercie ,,Budżet obywatelski”;

– osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy placu Zwycięstwa 14;

– mailowo na adres: pom@goldap.pl w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi, którzy udzielą informacji i doradzą przy zgłaszanych projektach:

Anna Buraczewska – referent w wydziale ds. oświaty, promocji i rozwoju – tel. 87 615 60 48, email: anna.buraczewska@goldap.pl,

Wiesław Swatek – inspektor w wydziale infrastruktury i inwestycji komunalnych – tel. 615 60 46, email: wieslaw.swatek@goldap.pl,

Elżbieta Sakowicz – inspektor w wydziale gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i nieruchomości – tel. 87 615 60 23, email: elzbieta.sakowicz@goldap.pl.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły