Ze Starostwa: Posiedzenie „Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana”

15 grudnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin Ego Kraina Bociana. W spotkaniu uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Kowalewski. Przewodniczący stowarzyszenia Tomasz Andrukiewicz przekazał informacje o bieżącej działalności. W tym planowane remonty i modernizację DK 65, planowane terminy realizacji E61 (Via Baltica), plany dotyczące drogi ekspresowej E16, a także realizację inwestycji Rail Baltica.

Kwestia drogi krajowej  nr 65 Ełk – Granica Państwa na odcinku Ełk – Olecko przez wiele lat była postulowana przez mieszkańców i samorządy. Modernizacja jest istotna z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa, ponieważ droga na tym odcinku jest kręta, a asfalt jest bardzo zniszczony. W związku z rozbudową przejścia w Gołdapi Ministerstwo zobowiązało GDDKiA do pilnej przebudowy DK 65 tak, aby wydatki poniesione przez Straż Graniczną nie były wydatkami niecelowymi. Dlatego GDDKiA w roku 2017 rozpocznie przygotowania do realizacji tego zadania.

Ponadto w projekcie Planu inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu państwa na 2017 r. uwzględniono zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 65 w miejscowości Olecko. Realizacja zadania przewidziana jest na 2017 rok i zakłada budowę sygnalizacji świetlnej wraz z odcinkami chodników. Szacunkowy koszt zadania to 1 586,700 tys. zł.

W ramach Planu działań na sieci drogowej, zadania planowane do ujęcia w projekcie budżetu na rok 2017 to rozbudowa DK nr 65 na odcinku Gąski – Oracze (zadanie uwzględnione w PLMN – aktualnie brak zapewnionego finansowania), rozbudowa DK 65 na odcinku Gąski – Straduny, a także na odcinku Olecko – Gąski. W aktualnym Planie ujęto również remont DK 65 na odcinku Oracze – Ełk.

Ponadto w ramach Programu dostosowania dróg do przenoszenia ciężaru 11,5 t na oś ujęto drogę krajową nr 65 na odcinku Olecko – Gąski oraz odcinku Gąski – Straduny – Ełk.

Podczas spotkania podjęto uchwały, m.in. w sprawie planu finansowego oraz ramowego planu działalności na rok 2017.

„Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana” działa od  2004 roku. Jest dobrowolnym i samorządnym związkiem powiatów, miast i gmin z obszaru Ełk – Gołdap – Olecko.

Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 

Powiązane artykuły