Ze Starostwa: NARKOgogle przekazane Policji

W czwartek, 15 grudnia odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gołdapi. Spotkanie otworzyła wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda, która pełni funkcję zastępcy szefa PZZK. Przywitała przybyłych uczestników oraz przedstawiła tematykę omawianych zagadnień. W posiedzeniu PZZK uczestniczyli członkowie zespołu powołani zarządzeniem starosty gołdapskiego.

zarzadzanie-1

Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w powiecie gołdapskim za rok 2016 oraz omówiono projekt planu pracy zespołu w rok 2017.

 

Czwartkowe posiedzenie zakończyło się miłym akcentem. Wicestarosta gołdapski przekazała omendantowi powiatowemu Policji w Gołdapi insp. Robertowi Marciniakowi zakupione w ramach realizacji projektu ,,DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM” :

– NARKOgogle –  symulujące skutki używania narkotyków zwykłych;

– NARKOgogle –  symulujące skutki używania marihuany;

– 7 tablic z magnesami  – Bezpieczna droga.

Wartość zakupu to 1379,00 złotych brutto.

 

Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 


Aktualności

Powiązane artykuły