Zakończenie Olsztyńskiego Festiwali Literatury

W olsztyńskim Centrum Francusko-Polskim odbyła się prezentacja Alamanachu 2016 prezentującego twórczość tutejszego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Książka liczy 292 strony, zawiera poezję, prozę, a także publicystykę literacką. Oprócz członków SPP swoje otwory zaprezentowało kilku autorów gościnnie. Spotkanie prowadził prezes olsztyńskiego oddziału Krzysztof Szatrawski. Na spotkaniu prezentowana była również literatura autorów z Gołdapi.

 

Przy okazji odbyło się zebranie olsztyńskiego oddziału SPP i ponownie, jednogłośnie prezesem został Krzysztof Sztarawski, który po objęciu funkcji znacznie ożywił działalność tej grupy, jeśli idzie o działalność wydawniczą i działania na rzecz początkujących pisarzy. Krzysztof Szatrawski jest poetą, prozaikiem, publicystą  i wykładowcą uniwersyteckim.

W skład olsztyńskiego oddziału wchodzi 16 pisarzy – większość z naszego regionu i dwoje z podlaskiego (Janina Osewska z Augustowa i Zbigniew Fałtynowicz z Suwałk), ponieważ podlaskie (chyba jako jedyne województwo) nie ma swojego oddziału. Członkiem Zarządu jest również gołdapianin Mirosław Słapik. Grono to niebawem się powiększy o kolejną osobę z Gołdapi, czyli Jana Jastrzębskiego.

Członków SPP weryfikuje Zarząd Główny w Warszawie, który stawia poprzeczkę dosyć wysoko, jeśli idzie o poziom twórczości kandydatów.

 

Powiązane artykuły