Rozmawiała z uczniami na temat idei wolontariatu

Pod koniec listopada Szkołę Podstawową w Pogorzeli w ramach realizowanego projektu ORE i MSZ „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” odwiedziła Weronika Brączek – animatorka kultury, wolontariuszka z potrzeby serca i działania oraz Jolanta Grędzińska-Kosiorek – koordynatorka regionalna edukacji globalnej w województwie warmińsko–mazurskim. Pani Weronika zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych, realizacją projektów na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich. Działa aktywnie w wolontariacie w kraju i za granicą. W spotkaniu brali udział wszyscy począwszy od oddziału przedszkolnego.

W naszej szkole przeprowadziła warsztaty : WŁĄCZ NAS – ANIMACJA MIĘDZYKULTUROWA W ARGENTYNIE.

Wolontariuszka rozmawiała z uczniami na temat idei wolontariatu, prosiła uczniów o podanie skojarzeń i jego przykładów w najbliższym otoczeniu. Opowiadała o działaniach wolontariatu kierowanych do ludzi w ubogich, różnorodnych pod względem kulturowym. Opowiadała o swoich doświadczeniach związanych z wolontariatem w Polsce i za granicą w ramach działań projektu Wolontariat Polska Pomoc – Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Uczniowie poznali wiele informacji na temat Ameryki Południowej, zaznaczali na mapie wszystkie kraje tego kontynentu, wymieniali skojarzenia, poznali wiele ciekawostek.

Ponadto chętnie przytaczali przykładowe tańce i potrawy różnych kultur. Porównywali święta w Ameryce Południowej z tymi, jakie i jak obchodzimy w Polsce. Największym zainteresowaniem cieszyła się oczywiście piłka nożna oraz wybrane miejsca przyrodnicze. Pani Weronika opowiadała również o postrzeganiu czasu w różnych kulturach. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznania problemu migrantów w krajach Ameryki Południowej. Został im również przybliżony problem obecnej sytuacji w Europie.

Na zakończenie wolontariuszka podsumowała warsztaty, pokazała uczniom projekt fotograficzny „Sny i marzenia cudzoziemców” oraz odpowiadała na pytania dzieci. Spotkanie służyło kształtowaniu postaw tolerancji, otwartości wobec innych ludzi, równości wobec wszystkich dzieci na całym świecie.

Monika Wojtala-Taudul i Ewa Kisyk


Aktualności

Powiązane artykuły