Na co gminne pieniądze – kto za to odpowiada?

Trwa obecnie gorący okres przygotowania i przyjęcia budżetu gmin na rok przyszły. Pojawia się ważne pytanie: kto jest odpowiedzialny za to, na co będą wydawane gminne pieniądze, a więc za ostateczny kształt budżetu? Wydaje się również, że nie wszyscy radni zdają sobie sprawę z tego na co mają faktycznie wpływ.

Uchwała budżetowa jest jedną z najważniejszych uchwał jaką rada gminy podejmuje w roku. To od niej zależy ile pieniędzy przeznaczonych zostanie na drogi, oświetlenie, oświatę, kulturę, sport czy na administrację. Budżet to dość skomplikowana układanka dochodów i wydatków. Kto za ułożenie tej układanki odpowiada – burmistrz czy rada gminy?

Zacznijmy od etapów uchwalania budżetu, które wyglądają następująco:
1. Wójt/burmistrz i skarbnik gminy na podstawie potrzeb zgłaszanych przez radnych, kierowników jednostek, sołtysów i urzędników opracowują projekt budżetu, który musi być zbilansowany czyli dochody i wydatki powinny być na tym samym poziomie.
2. Projekt budżetu wójt/burmistrz przedkłada radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. Projekt budżetu przedstawiany jest przez przewodniczącego rady gminy do zaopiniowania przed wszystkimi stałymi komisjami rady.
4. Komisje rady gminy formułują opinie o projekcie budżetu – mają możliwość zgłaszania propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku już przewidzianego w projekcie (jednocześnie wskazując źródło jego finansowania), a także mogą obniżyć wielkość proponowanych wydatków.
5. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej wersji projektu budżetu przez wójta/burmistrza gminy, który nanosi wszystkie poprawki.
6. Uchwała budżetowa musi zostać uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.
7. W przypadku, gdy uchwała budżetowa nie zostanie uchwalona w terminie to regionalna izba obrachunkowa do końca lutego roku budżetowego ustala budżet gminy w zakresie zadań zleconych oraz zadań obowiązkowych.

Ostateczny kształt budżetu zależy tylko i wyłącznie o rady gminy, a więc to radni odpowiadają za wydatki jakie zostaną zrealizowane w ciągu roku budżetowego.

Niestety bardzo często trudno to zaakceptować wójtom, burmistrzom, których zadaniem jest wdrożenie budżetu zgodnie z tym co uchwali rada. Przykładem może być sprawa sprzed 2 lat.
Rada Miasta w Bartoszycach podjęła uchwałę budżetową w zmodyfikowanym kształcie w stosunku do projektu przedstawionego przez burmistrza. Rada zredukowała wysokość wydatków bieżących, między innymi obniżyła wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym: ośrodka informacji turystycznej, straży miejskiej, szkół podstawowych, jednostek organizacyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Burmistrz zaskarżył uchwałę do RIO, które przyznało mu rację. Rada jednak odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację Radzie Miejskiej. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż jedynym wymogiem, którego Rada Miejska musi przestrzegać, jest zagwarantowanie środków na realizację zadań obowiązkowych jednostki samorządu terytorialnego.

Zatem ostateczny kształt budżetu i co zostanie zrobione za pieniądze gminne zależy tylko i wyłącznie od radnych. Radni ponoszą pełną odpowiedzialność za kształt budżetu. To radni uchwalając uchwałę budżetową decydują o tym jakie zadania będą realizowane w przyszłym roku. Jest to jedyna sytuacja kiedy radni mają decydujący głos w sprawie budżetu. Uchwalony budżet przez radę gminy może podlegać modyfikacji w ciągu roku budżetowego tylko i wyłącznie na wniosek wójta/burmistrza, a nie radnych.

Na podstawie: www.orzeczenia.nsa.gov.pl , www.wikipedia.org,

http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/05/Bud%C5%BCet-Gminy.pdf

(TAZ)


Aktualności

Powiązane artykuły

43 komentarzy do “Na co gminne pieniądze – kto za to odpowiada?

 1. Jan

  Analizując projekt budżetu Gminy Gołdap na 2017 rok przygotowany przez burmistrza Luto i jego urzędników gołym okiem widać, że po raz kolejny wydatki na administracje zdecydowanie przewyższają poziom wydatków, które na urząd i administracje wydawał burmistrz Miros. Warto przypomnieć, że jednym z haseł kampanii Tomasza Luto było obniżenie wydatków na administrację. Lekko licząc, jeśli ten budżet przejdzie to w ciągu 2 lat Tomasz Luto wyda około 1 500 000 – 1 800 000 zł na administrację więcej, niż za porównywalne 2 lata rządów poprzednika. Czy stać nas jako gminę na to?
  Bacznie będę śledził, którzy to radni miejscy pozwolą na taką rozrzutność. Zgodnie z powyższym artykułem jeszcze jest czas żeby powstrzymać te szaleństwo. Mam nadzieję że przynajmniej dla radnych z klubu „Gospodarni Razem” nie zabraknie rozsądku i tzw. „jaj”. Apeluję do Przewodniczącego Andrzeja Pianki i jego klubowe koleżanki i kolegów o wprowadzenie głębokich zmian w budżecie na 2017 rok.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. u _ _ _ _ nik

   Na dotychczasowych posiedzeniach komisji poświęconych przyszłorocznemu budżetowi tylko radna Wioletta Anuszkiewicz w zdecydowany sposób zwracała uwagę na zwiększone wydatki na administrację Burmistrza, jednocześnie proponując przeznaczyć te pieniądze na poprawę warunków życia mieszkańców Gołdapi, między innymi na remont drogi na Osiedlu I i plac zabaw na Osiedlu II.

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
   1. DD

    Czyli tam gdzie mieszka i gdzie jest jej okręg wyborczy. A powinna widzieć całą gminę.

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...
    1. Wanda

     Nie mieszka na Osiedlu II. Ja tylko powiem tyle. Burmistrz, przychylni urzędnicy burmistrzowi i jego radni blokują wszystko, co zaproponują radni gospodarni razem. Radny Pianka proponował ostatnio kilka ciekawych inicjatyw, jak remonty dróg gminnych i powiatowych, radna Pietrewicz proponowała barszcz Sosnowskiego i przydomowe oczyszczalnie, radny Wawrzyn mieszkania socjalne, radna Anuszkiewicz proponowała przeznaczyć środki z administracji na poprawę warunków życia mieszkańców Gołdapi. I z tego, co wiem, to burmistrz, jego urzędnicy i radni z naszej Gołdapi nie wspierają tych inicjatyw. Wręcz przeciwnie blokują, a jeżeli już coś uda się gospodarnym razem wprowadzić do budżetu to burmistrz przypisuje to od razu sobie.

     Nikt jeszcze nie głosował.
     Please wait...
     1. Emil

      Radna Anuszkiewicz, nie rozszmieszajcie mnie :))))))

      Nikt jeszcze nie głosował.
      Please wait...
     2. Janek

      Wando o IQ „0” podobnie jak radna Wioleta A. i Janina P. to wy macie większość więc róbcie co chcecie.

      Nikt jeszcze nie głosował.
      Please wait...
   2. Byccd

    Dziękujemy Panie Luto za ujęcie w budżecie placu zabaw na osiedlu I,II ciekawe czy radna Anuszkiewicz to poprze?

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...
    1. kinga

     Na Osiedlu I nie były nigdy i nie są ujęte środki na budowę placu zabaw (teren należy do powiatu). A na Osiedle II zostały ujęte środki na plac zabaw w budżecie gminy Gołdap na rok 2017 po tym jak radna Anuszkiewicz złożyła wniosek w tej sprawie do burmistrza. Radna Anuszkiewicz wnioskowała o 150 tyś zł. na Osiedle II na plac zabaw dla dzieci, nasadzenia, siłownię zewnętrzną dla dorosłych oraz miejsce spotkań dla seniorów. Burmistrz zdecydował, że na ten plac zabaw przeznaczy w roku 2017 – 20 tyś zł, a nie tak jak wnioskowała radna Anuszkiewicz. Tak czy siak, jeżeli ten plac zabaw powstanie to tylko dzięki inicjatywie radnej Anuszkiewicz i radnym rady Miejskiej, a nie burmistrzowi, który dba tylko o tereny gdzie są radni z jego ugrupowania. I wcale nie widzi całej gminy.

     Nikt jeszcze nie głosował.
     Please wait...
   3. Jurek

    Gdyby nie radna Anuszkiewicz to Luto już dawno by zrobił drogę na osiedlu I, II każdy na osiedlu to wie.

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...
    1. Mirek

     Burmistrz Luto :):):):):) Droga na Osiedlu II jest drogą gminną, która została wyremontowana przez burmistrza M. Mirosa i poprzednie kadencje radnych. Burmistrz Luto już tam nie musi remontować drogi, bo droga jest tam wyremontowana. A jeżeli chodzi o Osiedle I to droga na Osiedlu I jest drogą powiatową, a nie gminną.

     Nikt jeszcze nie głosował.
     Please wait...
    2. Senior R.

     To akurat bajka!

     Nikt jeszcze nie głosował.
     Please wait...
  2. Radek

   Radni Gospodarni Razem kilkakrotnie już zostali okpieni i to w żywe oczy. I znoszą to lekko, bo im tak dobrze, bo mają wyraźny problem z męskim pierwiastkiem. Przykładem mogą być pobory burmistrza i ogromna kwota wydana na dożynki, podczas gdy dofinansowania wymagają imprezy naprawdę promujące Gołdap. Żaden z radnych tego mocniej nie akcentował, choć przegięcie było niebywałe. Ponadto żaden z radnych nie miał minimum odwagi, żeby przeanalizować owe 7 mln „oszczędności”.
   Wstyd i jeszcze raz wstyd!

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
  3. Fikus

   Idiota Jan ! 🙂

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
   1. Jan

    Argument na poziomie Lutego i jego ludzi!

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...
    1. Kusi

     Kłamiesz idioto 🙂 jak nie to pozwij mnie 🙂

     Nikt jeszcze nie głosował.
     Please wait...
     1. Na pewnego endeka co na innych szczeka

      Szanowną redakcję oraz czytelników niniejszej repliki serdecznie przepraszam za grube słowa poniżej, lecz nie śmiem nic zmieniać w utworze tak szanownego poety jakim był Julian Tuwim. A lepszego komentarza do tego co napisał niejaki „Kusi” nie znajduję:
      „Próżnoś repliki się spodziewał
      Nie dam ci prztyczka ani klapsa.
      Nie powiem nawet „Pies cię jebał”,
      bo to mezalians byłby dla psa.”

      Nikt jeszcze nie głosował.
      Please wait...
 2. Beata

  Czy głosowanie nad budżetem w radzie jest imienne? Chciałabym wiedzieć jak zagłosuje radny z mojego okręgu Piotr Wasilewski? On też był za oszczędnościami w administracji!

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. Piotr

   To nie tylko on ale cała „Nasza Gołdap” swoją propagandę wyborczą oparła na hasłach Zmniejszenie wydatków na administrację, „radykalne” zmniejszenie wynagrodzeń burmistrza i wiceburmistrza, wynagrodzeń przewodniczącego rady. Gdzie są wasze obietnice wyborcze?

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 3. Dudek

  Niestety nie słychać żeby radni z Klubu spotykali się w tej sprawie, dyskutowali, proponowali…

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 4. ANIA

  To co działo się na dzisiejszych komisjach połączonych gdy był omawiany budżet na 2017 rok to żenada. Burmistrz i urzędnicy robią, co chcą a radni to przyklepują.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 5. Gestor

  Jan Steć
  Marian Mioduszewski
  Andrzej Pianka
  Ryszard Wrzosek
  Wojciech Hołdyński
  Zbigniew Makarewicz
  Zofia Syperek
  Wioletta Anuszkiewicz
  Janina Pietrewicz
  Józef Wawrzyn
  Zdzisław Janczuk

  Panie i Panowie, od Was zależy los tej gminy. Jesteście ludźmi, którzy mają za sobą dorobek, określoną pozycję. A dajecie się manipulować i prowadzić człowiekowi nie dorastającemu Wam do pięt. Czyżbyście się bali? Czas pokazać czy służycie gminie Gołdap czy nie. Jeżeli nie, od razu podajcie sobie ręce z Murzynem, Wasilewskim, Sadowską, Ostrowską i resztą tej beznadziejnej i bezwartościowej Naszej Gołdapi.

  Czas się obudzić!

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. Franek

   W/w radni wolą otrzymywać wysokie diety, niż droczyć się z burmistrzem. Gdyby doszło do poważnej różnicy zdań to nie wiadomo czyje byłoby na wierzchu.

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
   1. nudziarz

    Czy ktoś z komentujących może mi uświadomić jaka sytuacja prawna powstanie w momencie kiedy budżet nie zostanie przyjęty? Bo przy tym układzie Rady jest to dość możliwe. Na podstawie czego w takiej sytuacji będzie Urząd funkcjonował po 01 stycznia?

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...
    1. GOŁDAPIANIN

     „Czy ktoś z komentujących może mi uświadomić jaka sytuacja prawna powstanie w momencie kiedy budżet nie zostanie przyjęty? Bo przy tym układzie Rady jest to dość możliwe. Na podstawie czego w takiej sytuacji będzie Urząd funkcjonował po 01 stycznia?)

     Etapy uchwalania budżetu:
     1.Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przesyłany jest do regionalnej izby obrachunkowej, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru finansowego nad gminą.
     2.Opinia dotycząca projektu budżetu musi być przedstawiona przed jego uchwaleniem.
     3.Projekt budżetu wójt przedkłada radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
     4.Projekt budżetu przedstawiany jest przez przewodniczącego rady gminy do zaopiniowania przed wszystkimi stałymi komisjami rady.
     5.Komisje rady gminy formułują opinie o projekcie budżetu- mają możliwość zgłaszania propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku już przewidzianego w projekcie (jednocześnie wskazując źródło jego finansowania), a także mogą obniżyć wielkość proponowanych wydatków.
     6.Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej wersji projektu budżetu przez wójta gminy, który nanosi wszystkie poprawki.
     7.Uchwała budżetowa musi zostać uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego. W szczególnych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.
     8.W przypadku, gdy uchwała budżetowa nie zostanie uchwalona w terminie to regionalna izba obrachunkowa do końca lutego [ Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1870 art. 240 ust. 3] roku budżetowego ustala budżet gminy w zakresie zadań zleconych oraz zadań obowiązkowych.

     Art. 240. 1. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 238 ust. 1.
     2. Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie
     może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
     3. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, regionalna izba obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały, o której mowa w ust. 1.

     Nikt jeszcze nie głosował.
     Please wait...
     1. Nudziarz

      Dziękuję, Gołdapianinie, ale wystarczyłoby gdybyś podał tylko p. 8 oraz p. 3 Art. 240. Nie jestem głąbem, chciałem wiedzieć co będzie po 01 stycznia.

      Nikt jeszcze nie głosował.
      Please wait...
   2. Francek

    Franek startuj, wygraj i będziesz miał tę wysoką dietę. Więcej, możesz zawalczyć o jeszcze wyższą. Do roboty.

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...
  2. xxx

   „Wioletta Anuszkiewicz” – dorobek? Pozycja? Ale się, Gestorze, rozszalałeś 🙂
   Nie przesadzajmy – dorobek marny, pozyzja… bez komentarza.

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 6. Ghm

  Co za idiotą trzeba być, żeby pisać takie komentarze. A jeszcze większy, żeby na poziomie nawet podstawowym nie umieć czytać budżetu. Każdy z komentarzy mija się z prawdą, a ich autorzy pseudo eksperci nie wiedzą co to plan, a co to wykonanie itd. Pozdrawiam Panie Luto i tak trzymać, a co do radnej Anuszkiewicz to brak słów.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. xcz

   Ta radna „robi” za gwiazdę, ale to raczej będzie czarna dziura… trzymając się terminologii kolmicznej.

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
   1. ABC

    I Ty to mówisz XCZ:-):-):-) A nie widzisz, że Luto nie mając niczego do zaoferowania odstawia teraz tylko show, że zajmuje się kampanią wyborczą, i to z dużo większą intensywnością niż to robił Miros:-):-):-) Patronaty, cukierki… Nawet na nieudanym, sobotnim spotkaniu z Mikołajem. A nie wie, że słodycze sprzyjają próchnicy:-):-):-) Że patronaty, tak jak i jego wcześniejszy triumfalizm to tylko cienki balonik, który już skończył się zespołem odstawiennym:-)

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...
    1. xcz

     Czytanie z zrozumieniem się kłania – w żadnym momencie nie ma w mojej wypowiedzi odniesienia do burmistrza, ani obecnego, ani byłego.
     Jest jedynie o robieniu na siłę „gwiazdki”z jednej z radnych. Przy okazji prostuję literówkę – chodziło o terminologię kosmiczną.

     Nikt jeszcze nie głosował.
     Please wait...
 7. Fredi

  A czemu Ci anonimowi idioci nie napiszą, że podatki niższe, że oszczędności, że inwestycje, o których za czasów Marka M. mogliby tylko pomarzyć.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. AlFredi

   „…że oszczędności, że inwestycje, o których za czasów Marka M. mogliby tylko pomarzyć.”
   Fredi, pokaż, proszę, gdzie te oszczędności burmistrza ? Gdzie te jego inwestycje???

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
  2. Najlepsze kasztany są na Placu Pigalle

   Tak rzeczywiście masz rację. Tylko nie w marzeniach a w sennych marach. Tych z ulicy Wiązowej. Nawet w najgorszych koszmarach nie śniło się lokalnym patriotom, że może być tak źle!
   1. Przejadanie dochodów i oszczędności wypracowanych przez P. Komockiego i M. Mirosa które chętnie sobie przypisuje Luto.
   2. Nepotyzm i rozrost administracji do bizantyjskich rozmiarów. Kto widział konkurs na stanowiska córki A. Dutkowskiego, syna A. Murzyna, Józefa Dominiuka? Czy etaty zwolnionych kierowców autobusów zostały zlikwidowane, czy zostały przekształcone na stanowiska dla znajomych?
   3. Marazm i kompletny brak inwestycji. Te które zostały wykonane, za czasu Mirosa zmieściłyby się w jedno półrocze. A ile środków z zewnątrz pozyskaliśmy? Tyle co nic.
   4. I najgorsze. Ilu ludzi Luto skłócił ze sobą? Ilu na siebie naszczuł? Popatrzcie wokół siebie co się dzieje. Co to za człowiek. Już nawet jego klakierzy go opuścili, np. Wasilewski, Ostrowska, Miszkiel. Dziwicie się?

   Państwo radni mający większość w radzie. Wiem, że czytacie komentarze. Nie robiąc nic, odpowiedzialność za ten stan rzeczy spada także na was. Ostatni chwila, by zacząć przeciwstawiać się temu bałaganowi!

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
   1. tak

    coś¶ty cudaku masz nieaktualne informacje,córka Dutkowskiego już dawno nie pracuje, jak zobaczyła jakie braki w tej komisji zostały po poprzedniku to odeszła sama , co tam 400 tys umorzone łaskawie bezintersownie na meczu, a p. Luto nikt nie opuścił,było zwykłe spieranie się wewnątrz grupy i tyle,informator słabo ci cudaku donosi,słaby informator

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...
 8. AKM

  Również analizując budżet i wydatki PLANOWANE gołym okiem tak nie do końca widzę. Dział rozdział paragraf w klasyfikacji to jest jedna rzecz która widzą GOŁYM okiem radni nowi jak i Ci „starzy”. Budżet planowany jest w oparciu o REALNE potrzeby , rzetelnie i skrupulatnie analizowany każdy dochód jak i wydatek. Może czas przeanalizować co będzie wydatkowane i co kryło się pod każdym Rozdziałem i paragrafem JAKI wydatek jest klasyfikowany i JAK jest klasyfikowany, a przede wszystkim należy przeanalizować jaka jest różnica między Planowanym wydatkiem/dochodem a wykonanym. Do tych „analizujących” proszę zwrócić uwagę na Wydatki jakie były ponoszone i gdzie były „upychane” w latach poprzednich np. na promocje co się kryło pod nimi a nie realnie , zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatkowane w latach 2015,2016 i planowane w 2017. Najlepiej co do ponoszonych wydatków w latach poprzednich i teraźniejszych planowanych mówi art. 44 Zasady ponoszenia wydatków publicznych UOFP o celowości i oszczędności których w latach poprzednika Gołym okiem nie widzę.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 9. Jan

  A więc wydatki na Urząd Gminy:
  – wykonanie budżetu (uchwalonego przez poprzednią władzę) za rok 2015 – 4 274 630,35 zł + 226 493,17 zł pozostała działalność +328 043,87 zł na promocje w tym (-)160 000 zł dotacja na Informację Turystyczną = 4 669 167,39 zł
  – planowane wykonanie za 2016 – 5 172 087,00 zł + 373 499,03 zł pozostała działalność + 302 000 zł na promocję bez Informacji Turystycznej = 5 847 586,03 zł
  – projekt na 2017 – 4 818 160,00 zł + 436 074,00 zł pozostała działalność + 362 208,00 zł na promocję bez Informacji Turystycznej = 5 616 442,00 zł.
  Źródło: http://www.bip.goldap.pl
  WYSTARCZY?
  Mam nadzieję, że radni z Gospodarni Razem i Ci, którzy mają honor z innych komitetów dotrzymają swoich obietnic wyborczych i nie pozwolą na dalszą „rozrzutność” i promocję własnej osoby przez burmistrza Luto za gminne pieniądze .

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. xxx

   Wychodzi, że urzędnicy i burmistrz w 2016 wydał o 1.200 000 zł więcej niż w 2015,
   a w 2017 planuje wydać o 1 000 000 więcej niż w 2015,
   za 2 lata to 2 200 000 zł – za to można by porządną drogę lub ulicę gdzieś wyremontować. Brawo Pani Radna Wioletta Anuszkiewicz! Tak trzymać!

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 10. po.la

  Może już pora, aby radni tzw. Naszej Gołdapi w akcie odwagi sami zaproponowali przeprowadzenie referendum nad rozwiązaniem Rady Miejskiej i odwołaniem burmistrza Tomasza Lutego. Mogą również samodzielnie poddać się do dymisji. To byłaby rzeczywista weryfikacja akceptacji mieszkańców dla dalszej realizacji programu wyborczego(?) burmistrza i jego ugrupowania.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 11. Longinus Podbipięta

  [Na pewnego endeka co na innych szczeka
   22 grudnia 2016 at 11:26
  Szanowną redakcję oraz czytelników niniejszej repliki serdecznie przepraszam za grube słowa poniżej, lecz nie śmiem nic zmieniać w utworze tak szanownego poety jakim był Julian Tuwim. A lepszego komentarza do tego co napisał niejaki “Kusi” nie znajduję:
  “Próżnoś repliki się spodziewał
  Nie dam ci prztyczka ani klapsa.
  Nie powiem nawet “Pies cię jebał”,
  bo to mezalians byłby dla psa.”]

  Co się tyczy szczekania to Komorowski wykrzyczał: „Miałem wczoraj satysfakcję, oglądając jedną ze znanych pań posłanek partii rządzącej, gdy czmychała z polskiego Sejmu pod eskortą policji. ”
  Przytoczę „słowa” Longina Podbipięty – „słuchać hadko” – i pomyśleć,że taki pełnił najwyższy urząd w Polsce!! No – był już wcześniej podobny „yntelygent” na tym stanowisku!!
  Komorowski damski bokser kpi z atakowania posłanki a sam srał ze strachu jak facet „zaatakował” go kartką papieru z petycją.
  Moim skromnym zdaniem była już , ale jednak , głowa państwa, która ma doświadczenie z atakiem na swoją osobę i ówczesne jego tłumaczenia, jak to odebrał wtedy i który jednak żądał ukarania człowieka tylko dlatego że biegł w jego stroną trzymając w ręku broszurki sprzeciwiające się przemocy w Polsce, oraz podniósł też krzesło nad głowę, a obecnie sam zachwala tego typu postępowanie, to uważam że tamten sąd powinien obecnie ukarać również Komorowskiego takim samym wyrokiem skazującym jak skazany w tamtym procesie!
  Ktoś, kto zachwala działalność, która prowadzi do śmierci innych osób powinien również ponosić konsekwencję swoich wypowiedzi! Nie ma tam ani jednego słowa skruchy czy negacji tego czynu! .A jeżeli już była głowa państwa zachwala mordy polityczne, to zasługuje raczej na więzienie lub szpital psychiatryczny! Tym bardziej że sam, wystosował apel o zaprzestaniu używania słów nienawiści, czyżby więc ta odezwa była stekiem kłamstw upublicznionych w mediach ?!
  Pytam za Sumlińskim „kiedy ten pan stanie się Bronisławem K.”?
  Wiecie, jaka jest odpowiedź? Nigdy. Dlaczego? Bo obowiązuje zasada „opluwamy się, kopiemy po kostkach, ale do więzień się nie wsadzamy”. Niestety obecna władza nie wyłamuje się z tego schematu.
  Boże, cóż za bohater, prawdziwy męczennik o wolność. Za 30-50 lat młodzież będzie czytała lektury o tych dzielnych rycerzach, którzy obronili demokrację w Polsce. A tak szczerze, zamach stanu się nie udał, bo sytuacja na prawdę ostygła, więc teraz już to wyłącznie błazenada.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 12. Dariusz

  Wszystko można by było uporządkować i wyjaśnić gdyby radni spełniali swoje powinności wobec swoich wyborców organizując spotkania z mieszkańcami. Domyślam się niestety ,że nikt tego nie robi i nie robił a prawdopodobnie również nie mają pojęcia o meandrach ekonomicznych gminy.Burmistrz też ma zielone pojęcie o prowadzeniu wielkiego przedsiębiorstwa jakim jest gmina i jej budżet.To wygląda żle.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 13. GOŁDAPIANIN

  „Nudziarz 24 grudnia 2016 at 14:16
  Dziękuję, Gołdapianinie, ale wystarczyłoby gdybyś podał tylko p. 8 oraz p. 3 Art. 240. Nie jestem głąbem, chciałem wiedzieć co będzie po 01 stycznia.”

  Szanowny Nudziarzu gdybym podał tylko punkt 8 (Etapów uchwalania budżetu) oraz ustęp 3 art. 240 ustawy o finansach publicznych to odpowiedź byłaby niekompletna. Na postawione przez Ciebie pytanie: „Na podstawie czego w takiej sytuacji będzie Urząd funkcjonował po 01 stycznia?” należało użyć punktów 7 i 8 (Etapów uchwalania budżetu) i ustępów 1 i 3 art. 240 ustawy o finansach publicznych, ponieważ w tych punktach i ustępach są zawarte etapy postępowania w przypadku nieuchwalenia uchwały budżetowej przed rozpoczęciem roku budżetowego. Ponadto przy Twoim komentarzu pojawiło się kilka (Słownik ortograficzny języka polskiego podaje: kilka – od trzech do dziewięciu) „PLUSÓW”, co świadczyło o zainteresowaniu innych użytkowników tym problemem, więc napisałem tak jak napisałem.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. Bziuk

   No i ciesz się żeś taki akuratny i dokładny.

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...