Wyłoniliśmy laureatów konkursu plastycznego „Nie gaś życia dopalaczem”

Komisja składająca się z pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi wyłoniła zwycięzców konkursu plastycznego na plakat do hasła. „Nie gaś życia dopalaczem”. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn: „DOM, czyli dzielnicowy oddany mieszkańcom” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” i skierowany był do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gołdapskiego.

 

Celem konkursu było propagowanie profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy,  kształtowanie postaw asertywnych wobec zażywania narkotyków i dopalaczy oraz uświadomienie szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka.
Zadanie uczestników konkursu polegało na wykonaniu ilustracji/plakatu zawierającego hasło, które odzwierciedla ostrzeżenie przed używaniem narkotyków.

 

Laureatami konkursu są:

I miejsce – Julia Karwel z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gołdapi;

II miejsce – Agata Sawicka z Gimnazjum w Dubeninkach;

III miejsce – Iza Kozłowska – Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gołdapi.

ii-miejsce iii-miejsce

 

Ponadto przewidziane są dwa wyróżnienia na które można głosować do 29 listopada 2016 roku na facebookowym profilu Goldap.INFO.


Aktualności

Powiązane artykuły