Spotkania profilaktyczne – handel ludźmi

Kolejne spotkania uświadamiające młodzież na temat zjawiska handlu ludźmi skupiły ponad 200 uczniów szkól średnich i gimnazjalnych. Funkcjonariusze z Bezled i Gołdapi pojawili się w szkołach gdzie rozmawiali z młodzieżą o zjawisku handlu ludźmi. Wyjaśnili młodym ludziom jak niebezpieczne jest to zjawisko oraz jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać przed wyjazdem za granicę. Funkcjonariusze ostrzegali przed podejmowaniem pracy u niesprawdzonych pracodawców oraz podkreślali, że ofiarą handlu ludźmi może być każdy z nas.

Handel ludźmi to nie tylko prostytucja, ale form wykorzystywania drugiego człowieka jest o wiele więcej, m. in. handel dziećmi, narządami, tanią siłą roboczą, czy nielegalną adopcją.

Na zakończenie funkcjonariusze SG rozdali uczniom informacyjne ulotki i edukacyjne broszury.

(Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl)

 


Aktualności

Powiązane artykuły