Przyrzekali, że będą kochać muzykę

Tradycją Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gołdapi stało się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia pierwszoklasistów. Ceremonię tę przeprowadza się zawsze podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku odbyła się ona 18 października. Dumnych uczniów przyjętych do braci Szkoły Muzycznej było 15.
W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne i licznie zgromadzeni rodzice oraz goście dzieci. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i krótkim przemówieniu Dyrektora Szkoły, który w ciepłych słowach zwracał się szczególnie do najmłodszych uczniów, pierwszoklasiści złożyli przysięgę. Następnie pan dyrektor dokonał aktu pasowania na ucznia. Dotykając ramienia każdego dziecka batutą dyrygencką z dumą przyjmował go do grona uczniów szkoły.

 

Ukoronowaniem  tego aktu było wręczenie uczniom dyplomów i pamiątek ufundowanych przez Radę Rodziców. Następnie pierwszoklasiści popisali się swoimi umiejętnościami w piosence „Ósemeczki”. Ponadto swoimi licznymi występami zachwycili publiczność uczniowie z klas drugich oraz Samorządu Uczniowskiego. Nie zabrakło życzeń dla pierwszoklasistów i wszystkich pracowników szkoły. To był pełen niezapomnianych wrażeń dzień.

 

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły