Pomarańczowa wstążka

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli udział w międzynarodowej kampanii Pomarańczowa Wstążka. Jest to kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Celem działań w ramach kampanii jest zwrócenie uwagi na dramatyczne doświadczenia dzieci i młodzieży na całym świecie oraz  budowanie właściwych postaw wobec przemocy.

18 listopada dzieci przyszły do szkoły ubrane na pomarańczowo, nauczyciele przyczepili do ubrań pomarańczowe wstążki. Wolontariusze rozdawali rodzicom pomarańczowe ulotki informacyjne.


Aktualności

Powiązane artykuły