Podrobiony voucher

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymali Rosjanina posługującego się podrobionym dokumentem. 13 listopada na drogowym przejściu granicznym w Gołdapi, na wjazd do Polski stawił się 23-letni obywatel FR. Do kontroli granicznej przedstawił niezbędne dokumenty, w tym voucher turystyczny do jednego z olsztyńskich hoteli, który miał potwierdzać cel wydanej wizy. Jak się okazało voucher, którym posłużył się mężczyzna, został podrobiony.

Cudzoziemiec przyznał się do posiadania oraz do posługiwania się fałszywym dokumentem i dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności  z warunkowym zawieszeniem na okres próby 1 roku. Otrzymał również decyzję o odmowie wjazdu, a także unieważniono mu wizę.

(Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl)


Aktualności

Powiązane artykuły