Dla dzieci był to szczególny dzień i ich pierwszy publiczny występ

W czwartek 17 listopada Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi odbyło się uroczyste „Pasowanie na Przedszkolaka” wraz z ślubowaniem klasy I. Wydarzenie to w dużym stopniu stanowi symboliczne zakończenie procesu adaptacyjnego do warunków i zasad panujących w przedszkolu.

Dla dzieci był to szczególny dzień i ich pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną publicznością. Pociechy zaprezentowały piosenki i wiersze, popisały się znajomością hymnu oraz utworów patriotycznych wszystkim rodzicom, dyrekcji oraz zaproszonym gościom z burmistrzem Gołdapi Tomaszem Luto na czele. Odświętny strój, przypięte kolorowe kokardy, a także wystrój sali podkreśliły doniosłość wydarzenia.

W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie i dyrektor Leszek Retel dokonał ceremonii pasowania. Na pamiątkę tej ważnej chwili dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki. Prezentów nie zostały pozbawione również wychowawczynie oddziałów przedszkolnych. W celu ułatwienia codziennej pracy dyrekcja szkoły przekazała każdej grupie nowe laptopy, za które serdecznie dziękujemy.

A. Kudrycka-Pawlukanis


Aktualności

Powiązane artykuły