Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w przedstawieniu oraz warsztatach

W poniedziałek 17 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogorzeli uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych dotyczących uzależnień oraz obejrzeli przedstawienie profilaktyczne teatru Kurtyna z Krakowa pt. „O jeden krok za daleko”. Jest to kompleksowy zapis procesu narastania patologii w środowisku szkolnym.

 

U ich źródeł leżą problemy związane z uzależnieniami od wirtualnego świata gier komputerowych, brak zrozumienia i upośledzenia w wyrażaniu emocji, rozładowywanie napięcia poprzez zachowania ryzykowne, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, zanik empatii, czy też nadmiar deficytów w poczuciu własnej wartości, zaburzenia i błędy w kształtowaniu pozycji w środowisku rówieśniczym.
Wsłuchany w argumentację bohaterów, młody widz ma możliwość właściwej, poprawnej weryfikacji i oceny przyczyn oraz czynników związanych z patologią współżycia i kształtowania postawy społecznej.
Ważnym elementem, zawartym w spektaklu, jest problem postrzegania norm prawnych, które nie krępują człowieka w dokonywaniu wyborów, a jedynie właściwie ukierunkowują go do bezpiecznych zachowań i uczą dystansu do zachowań ryzykownych.


Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w przedstawieniu oraz warsztatach dzięki realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczne dorastanie w naszej szkole” oraz dofinansowaniu tego programu przez Gminę Gołdap.

Monika Wojtala-Taudul


Aktualności

Powiązane artykuły