Rozmawiała z gimnazjalistami o dopalaczach

Asp. szt. Marta Andruczyk z gołdapskiej komendy odwiedziła uczniów miejscowego gimnazjum. Tematem przewodnim spotkania były narkotyki i dopalacze. Funkcjonariuszka przekazała również uczniom podstawowe informacje dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przejawów demoralizacji.

W środę i czwartek policjantka Komendy Powiatowej Policji w  Gołdapi odwiedziła miejscowe Gimnazjum. Podczas spotkań rozmawiała z uczniami o narkotykach i dopalaczach. Omówiła konsekwencje prawne wynikające z kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, w tym wymiar kar za ich posiadanie, udostępnianie czy też handel.

Funkcjonariuszka opowiedziała również o odpowiedzialności prawnej nieletnich. Uczniowie zostali zapoznani z pojęciami: nieletni, czyn karalny czy też demoralizacja oraz dowiedzieli się, jakie są konsekwencje prawne popełnienia takich czynów.

(Red. KPP Gołdap)


Aktualności

Powiązane artykuły