Regionalne spotkanie młodzieży aktywnej w CKIW OHP w Gołdapi

Jedną z ważniejszych form organizacji działalności samorządowej uczestników OHP są Kluby Aktywnych. W dniach 21-23 października r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi spotkali się przedstawiciele Klubów Aktywnych z województwa warmińsko-mazurskiego, w tym z CKiW OHP w Gołdapi oraz z województwa podlaskiego i mazowieckiego.

W pierwszym dniu, po uroczystym przywitaniu gości, przeprowadzono gry, zabawy, mające na celu integrację i bliższe poznanie młodzieży z poszczególnych jednostek. Kolejnym punktem spotkania były zajęcia edukacyjne z ratownikami WOPR oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy. Po kolacji uczestnicy prezentowali inicjatywy, które podejmują w ramach działalności Klubów Aktywnych – omówili zorganizowane przedsięwzięcia, podsumowali dotychczasowo wykonane zadania i zachęcali do dalszej pracy.

W kolejnym dniu mimo deszczowej pogody wszyscy uczestnicy spotkania udali się do Stańczyk, gdzie zwiedzili wiadukty i mosty nieczynnej linii kolejowej Gołdap – Żytkiejmy, a następnie do kina na film ,,Dziewczyna z pociągu”. Po obiedzie był również czas na wspólną grę w kręgle i bilard. Jednak co dobre szybko się kończy i przyszedł czas na podsumowanie spotkania oraz ewaluację. Na zakończenie wszystkim uczestnikom spotkania wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki.

Poprzez uczestnictwo w Klubach Aktywnych młodzi ludzie wzmacniają szanse na odnalezienie swojego miejsca w życiu społecznym i na rynku pracy, uczą się akceptacji, odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, przeciwdziałają negatywnym postawom bierności i poczuciu braku perspektyw, a także uwrażliwiają się na los innych. Aktywni
uczestnicy OHP w ramach swoich działań angażują się w działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, jak również doskonalą swoje umiejętności zawodowe.


Aktualności

Powiązane artykuły