Na rzecz współpracy transgranicznej

Dużą liczbę zainteresowanych skupiło, odbywające się w środę w Olsztynie, Forum Współpracy Biznesowej Obwodu Kaliningradzkiego i Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mimo nazwy tematyka wystąpień i prezentacji dotyczyła również samorządów i organizacji pozarządowych, zwłaszcza jeśli idzie o możliwości, jakie dać może Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, do którego będzie można będzie aplikować w przyszłym roku.

 

W ramach Programu może być realizowanych kilka sieci tematycznych: promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego; ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu; poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji oraz promocja zarządzania granicami i bezpieczeństwo granic.

 

W forum uczestniczyło również trzech przedstawicieli powiatu gołdapskiego: wiceburmistrz Jacek Morzy, dyrektor Paku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej Jaromir Krajewski i Mirosław Słapik – członek Zarządu Fundacji Puszczy Rominckiej.

W najbliższych miesiącach odbędą spotkania konsultacyjne  udziałem zainteresowanych programami dotacyjnymi.

 

Forum Współpracy Biznesowej odbywało się przy okazji XVI posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR przy wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Na rzecz współpracy transgranicznej

  1. J

    O, to jest wydarzenie. I trzeba skorzystać.

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...