Jeszcze tylko dwa miesiące na bezpłatne badania tomografem w kierunku nowotworów płuc w Affidea!

Tylko 323 osoby z województwa warmińsko-mazurskiego skorzystało z bezpłatnych badań w Affidea w ramach  Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, którego zadaniem jest wczesne wykrywanie raka płuc. Jeszcze przez dwa miesiące wszyscy mieszkańcy wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego mogą wziąć udział w Programie i skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych tomografem komputerowym.

 

„Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” obejmuje badanie tomografem komputerowym. Bezpłatnemu badaniu w placówkach Affidea mogą poddać się osoby w wieku od 50 do 70 lat zamieszkałe na terenie wskazanych powiatów oraz czynnie lub biernie palące papierosy bądź inne wyroby tytoniowe.

 

Dodatkowym, lecz niekoniecznym kryterium uczestnictwa w Programie jest pozytywny wywiad rodzinny w kierunku nowotworów (nie tylko nowotworów płuc), a także narażenie na ekspozycję czynników rakotwórczych, m.in. azbestu, radonu, uranu, arszeniku, berylu czy produktów przemiany węgla kamiennego.

 

Programem objęci są mieszkańcy powiatów: lidzbarskiego, gołdapskiego, elbląskiego, bartoszyckiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, działdowskiego, szczycieńskiego.

 

Każda osoba we wskazanym wieku, która zamieszkuje jeden z podanych powiatów, powinna otrzymać od lekarza dowolnej specjalizacji skierowanie na badanie tomografii komputerowej.  Skierowanie to można również otrzymać na miejscu w placówce Affidea od lekarzy specjalistów. Pacjenci, u których zostaną wykryte zmiany w płucach, będą kierowani do dalszej diagnostyki i leczenia w ramach programu.

 

Skuteczność leczenia raka płuc to przede wszystkim nowoczesne metody wczesnego wykrywania. Badanie tomografem komputerowym jest bezbolesne, nieinwazyjne i w pełni bezpieczne, a wykrycie choroby we wczesnym stadium niemal w 100% gwarantuje całkowite wyleczenie – mówi dr Andrzej Radkowski, Dyrektor Medyczny ds. Radioterapii. – To już kolejny rok, kiedy pacjenci mogą do nas przyjechać i korzystać z bezpłatnych badań w ramach „Programu badań w kierunku wykrywania raka płuca” w placówkach Affidea.

 

Bezpłatne badania można wykonać od 15. września do 15. grudnia 2016 r. w trzech placówkach Affidea w Olsztynie: przy ul. Niepodległości 55, ul. Żołnierskiej 18 oraz przy ul. Żołnierskiej 18A, a także w Bartoszycach w placówce Affidea przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o telefonowanie pod numer 22 44 11 111.

 

***

 

O Affidea:

 

Firma Affidea (dawniej Euromedic) jest jednym z największych inwestorów i świadczeniodawców usług w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Europie. W 179 centrach medycznych, będących wyłączną własnością firmy, zapewnia najlepszą możliwą diagnostykę obrazową i laboratoryjną oraz usługi z zakresu radioterapii onkologicznej. Dzięki ciągłemu rozwojowi firma rozszerza działalność również na obszary, w których nikt jeszcze dotąd nie działał. Zatrudniając profesjonalną kadrę, zajmującą się diagnostyką, Affidea staje się również firmą wiodącą w dostarczaniu zdalnej diagnostyki – oferuje wielomodułowe usługi z zakresu teleradiologii.

 

Firma zatrudnia blisko 6 000 wykwalifikowanych specjalistów medycznych. Posiada centra w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach, Portugalii, Bułgarii, Szwajcarii, Irlandii oraz na Litwie.

 

W Polsce firma Affidea obecna jest od 2000 roku. Jej celem jest nie tylko wprowadzanie do Polski najnowocześniejszych metod i narzędzi leczenia chorób nowotworowych, ale również konsekwentne zwiększanie dostępu Polaków do tych usług.

bezplatne-badania-pluc-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim

kupon-wojewodztwo-warminsko-mazurskie


Aktualności

Powiązane artykuły