Edukacyjne spotkanie z młodzieżą

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili dwudniowe szkolenie z zakresu handlu ludźmi. W spotkaniu, które odbyło się w dniach 5-6 października w Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi wzięło udział ponad 120 uczniów. Pierwszego dnia koordynator z W-MOSG omówił ogólne zagadnienia dotyczące handlu ludźmi.

Następnego dnia funkcjonariusze z PSG w Gołdapi uświadomili młodym ludziom jak niebezpieczne jest to zjawisko. Podczas prezentacji multimedialnej pokazano istotne zagrożenia wynikające z podejmowania pracy za granicą, a także przekazano porady i informacje o tym, jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi.

sg_1

Funkcjonariusze uwrażliwili licealistów na istniejący problem handlu: dziećmi, kobietami, narządami, tanią siłą roboczą, czy nielegalną adopcją. Wskazali także gdzie i jak szukać pomocy jeśli ktoś stanie się ofiarą tego procederu.

Odbywające się edukacyjne spotkania funkcjonariuszy z młodzieżą, mają na celu kształtowanie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z poszukiwaniem pracy w kraju i za granicą, a także przybliżenie problematyki handlu ludźmi.

(Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm)

 


Aktualności

Powiązane artykuły