Przyznano stypendia!

Gołdapski Fundusz Stypendialny, prowadzony przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap, po raz siedemnasty przyznał stypendia zdolnym i aktywnym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącym z terenu powiatu gołdapskiego. Środki na pomoc stypendialną pochodzą z programu „Równe szanse” Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, Gminy Gołdap, dochodu ze sprzedaży biletów Charytatywnego Koncertu Świąteczno-Noworocznego, od darczyńców prywatnych oraz osób przekazujących 1 procent podatku.

Komisja stypendialna, w skład której wchodzą przedstawiciele gołdapskich szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków pomocy społecznej z powiatu gołdapskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi oraz Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap zadecydowała o przyznaniu w bieżącym roku szkolnym 24 stypendiów.

Beneficjenci będą otrzymywać stypendia przez okres 10 miesięcy w kwocie 150 złotych miesięcznie.

W roku szkolnym 2016/2017 stypendia z Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego otrzymają:

Z gminy Gołdap:

Halina Brecht,
Marlena Chalecka,
Natalia Ciszewska,
Patrycja Urszula Dąbrowska,
Ewa Ejsmont,
Urszula Galińska,
Beata Koloszewska,
Karolina Kołodziej,
Marcelina Kołodziej,
Kornelia Korenkiewicz,
Natalia Kowalska,
Barbara Mejcz,
Milena Smokowska.

Z gminy Banie Mazurskie:

Oliwia Bruzgiewicz,
Klaudia Kluczek,
Paweł Kondratowicz,
Mateusz Latawski,
Iwona Szynder,
Bogusław Zubowicz.

Z gminy Dubeninki:

Weronika Hołodowska,
Katarzyna Mordas,
Julia Smyk,
Izabela Soroń,
Julia Zackiewicz.

O terminie uroczystego wręczenia stypendiów poinformujemy listownie.

Gratulujemy!

Powiązane artykuły