Dziś obchodziliśmy po raz pierwszy

W środę 14 września po raz pierwszy w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Sąsiada. W ramach realizacji priorytetu – wychowanie do wartości, w grupach 4 i 5 – latków odbyły się zajęcia na temat: Jak powinno się dbać o dobre relacje sąsiedzkie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na używanie podstawowych form grzecznościowych (dzień dobry, dziękuję, przepraszam i proszę).

Podczas wspólnych rozmów przedszkolaki szukały odpowiedzi na pytania: Kto to jest sąsiad? Czy znamy swoich sąsiadów? Kim są moi sąsiedzi? Co w nich najbardziej lubię? Jak powinna wyglądać pomoc sąsiedzka? W jaki sposób okazujemy szacunek sąsiadom? itp.

Ponadto:
4 – latki A przygotowały inscenizację utworu D. Gellner pt. „Goście”, po czym opracowały zasady właściwego przygotowania się do wizyty sąsiadów.
4 – latki B obejrzały bajkę pt. „Sąsiedzi”, która sprowokowała do rozmowy o wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. następnie wykonały wspólną pracę wraz ze swoim kolegą ( koleżanką), sąsiadem z ławki.
4- latki C oraz 4 – Latki D zastanawiały się nad wieloznacznością słowa „sąsiad”, integrowały się podczas wspólnych zabaw z kolegami i koleżankami z sąsiedniej grupy a na koniec biesiadowały przy owocowo – warzywnej niespodziance.
5 – latki A zastanawiały się dlaczego dobrze jest mieć sąsiada, wykonały upominki (koszyczki z kwiatami) dla najbliższych sąsiadów. Niespodzianką tego dnia okazała się wizyta Pani Dyrektor Marzanny Wardziejewskiej, której gabinet sąsiaduje z salą pięciolatków. Pani Dyrektor podarowała dzieciom puzzle zawierające czarodziejskie słowa: dziękuję, przepraszam i proszę.
5 – latki B zapoznały się z opowiadaniem E. Stadtmuller pt. „O borsuku samotniku”, którego treść ułatwiła zrozumienie znaczenia stosunków dobrosąsiedzkich. Następnie wykonały słoneczka – niespodzianki dla sąsiadów, które wręczą po powrocie z przedszkola do domu. W przygotowaniu do wizyty sąsiedzkiej pomogły scenki darmowe, podczas których dzieci utrwaliły formy grzecznościowe.
5- latki C zaprosiły Panią Justynę K. – mamę Tymka, która w ramach akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”, przeczytała bajkę pt. „Franklin i jego sąsiedzi”. Stała się ona przedmiotem owocnej rozmowy na temat: Jak być dobrym sąsiadem?.

Koordynator: Cecylia Grabowska


Aktualności

Powiązane artykuły