Aktywni studenci otrzymali stypendia

Gołdapski Fundusz Lokalny przyznał stypendia w ramach programu „Aktywny Student”. Komisja Kwalifikacyjna w skład, której weszli przedstawiciele darczyńców i instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu gołdapskiego, 19 września 2016 oceniła 17 wniosków o stypendium i postanowiła przyznać 8 stypendiów – 3 stypendia studentom rozpoczynającym studia i 5 stypendiów studentom kontynuującym naukę.

– Stypendia w ramach programu „Aktywny Student”, są stypendiami rozwojowymi, a otrzymują je studenci pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy oprócz dobrych wyników w nauce są aktywni społecznie, mają osiągnięcia sportowe, kulturalne czy naukowe wykraczające poza zakres studiów – mówi Zbigniew Mieruński, prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, koordynator funduszu stypendialnego – Stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i jest przydzielane na cały rok akademicki. Dziękujemy tegorocznym darczyńcom za przekazanie środków na fundusz stypendialny.

W roku akademickim 2016/2017 stypendia otrzymają następujący studentom:
1. Rafał Artur Zakrzewski,
2. Angelika Domagalska,
3. Katarzyna Forysiak,
4. Marlena Wioleta Zakrzewska,
5. Angelika Golubek,
6. Krystian Krzykwa,
7. Anita Przekop,
8. Lilianna Korenkiewicz.

Wyróżnionym studentom gratulujemy!
Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpi w dniu 28 września 2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Stypendia zostały ufundowane dzięki darczyńcom: Gmina Gołdap, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, uczestnicy Koncertu Świateczno-Noworocznego i osoby przekazujące 1%.

-gfl-

Powiązane artykuły