Rodzinne święto w gimnazjum

gimnazjum (1)Święto Szkoły w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich miało w tym roku rodzinny charakter. Zgodnie z ideą XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, do przygotowania święta zaangażowały się wszystkie środowiska szkolne: uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Problematyka rodzinna dominowała zarówno w treści tegorocznego święta, jak i w jego organizacji. Uroczystość zainaugurowała pani Dyrektor Bożena Kalinowska wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców Gimnazjum panią Edytą Lampard-Symko. Następnie wręczono uczniom nagrody za różnego rodzaju konkursy. Były wśród nich te, które dotyczyły idei Dni Rodziny, były inspirowane przez Gołdapski Ośrodek Pomocy Społecznej, jako lokalnego patrona obchodów.

Tę część prowadzili: pan dyrektor Jarosław Żukowski, uczeń klasy 3e Michał Kosłowski i jego mama Małgorzata Kisłowska. Nagrody wręczali goście, którzy przecież są jeszcze jednym ogniwem społeczności szkolnej. Między innymi wręczono nagrody za fraszkę o rodzinie (Oliwia Ostrowska, kl.2d), za wiersz (Marysia Kołosza, kl.1c), a także prace plastyczne (Tomasz Giełażys, kl.3b i Natalia Prokopczyk, kl.1e). Nagrodzono i przedstawiono prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów (Julia Karwel, kl.1g i Gabrysia Łoboda, kl.1a).

Na kilka chwil przed uroczystością otrzymaliśmy wiadomość o sukcesie naszej uczennicy Weroniki Czarniewskiej, która została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Rodzinie, zorganizowanego pod patronatem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Kuratora Oświaty w Olsztynie. Uroczysta gala tego konkursu odbyła się w Olsztynie w dniu 8 czerwca. Uczestniczyli w niej: ngrodzona uczennica Weronika Czarniewska, jej merytoryczny opiekun Mariusz Strecha i pani Dyrektor Gimnazjum nr 1 Bożena Kalinowska.

Głównym mottem części artystycznej naszej uroczystości były dylematy młodzieży i rola rodziców w ich rozwiązywaniu. Muzyczne punkty programu oprócz uczniów uświetniły występy ich rodziców – śpiewających, grających i tańczących.

Ostatnia część uroczystości, to prezentacja różnych działań i projektów podejmowanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły w ostatnim roku. Były więc projekty ekologiczne, lingwistyczne, profilaktyki uzależnień i in. Największe grono obserwatorów gromadziło się przy stołach z smaczną, zdrową żywnością, przygotowaną przez nauczycieli, rodziców i uczniów.

Przyjęta konwencja tegorocznej uroczystości sprawdziła się – wszyscy członkowie społeczności szkolnej aktywnie wzięli w niej udział. Był czas na sprawy ważne i poważne, był czas na uśmiech i zabawę. Cieszymy się, że mogliśmy wpisać się w obchody Dni Rodziny organizowane w naszym mieście i województwie.

gimnazjum (2) gimnazjum (3) gimnazjum (4) gimnazjum (5) gimnazjum (6)


Aktualności

Powiązane artykuły