13 nowych funkcjonariuszy rozpoczęło służbę w W-MOSG

2-94902Wczoraj w komendzie W-MOSG odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów. W obecności pocztu sztandarowego, flagowego i kadry kierowniczej, Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz SEMENIUK wręczył 13 funkcjonariuszom akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów.  

Po otrzymaniu aktów mianowania, 13 kaprali zostało skierowanych do bezpośredniej ochrony granicy państwowej w Placówkach Straży Granicznej na Warmii i Mazurach.

Komendant, w swoim wystąpieniu pogratulował absolwentom ukończenia Szkoły Podoficerskiej. Podkreślił, że oczekiwania wobec nowo mianowanych, to: rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne pełnienie służby.

(Za stroną Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej)


Aktualności

Powiązane artykuły