Rozgrywki chemiczne w Gimnazjum im. Noblistów Polskich

gimnazjum (2)W naszej szkole na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku szkolnego odbył się Konkurs Chemiczny pod nazwą CHEMICZNA PARA. Konkurs adresowany był do uczniów klas drugich.

Miał na celu rozwijanie, promowanie uczniów o szczególnych uzdolnieniach w dziedzinie chemii, doskonalenie przeprowadzania doświadczeń chemicznych – obserwacji i wyciągania wniosków, jak również kształtowanie właściwych postaw i rozumienia roli chemii w życiu człowieka.
Konkurs przebiegał 2-etapowo. W pierwszym etapie uczniowie mieli do rozwiązania test w formie pytań zamkniętych i otwartych. Do kolejnego etapu przystąpiło po 2 uczniów z najwyższą liczbą punktów z każdej klasy. Tak więc drugi etap przebiegał w formie pracy zespołowej. Na tym etapie uczniowie wykonywali proste doświadczenia chemiczne – dokonywali obserwacji i wyciągali wnioski. Układali modele substancji chemicznych i klocki domina związane z tematyką chemiczną. Opisywali do czego służy w laboratorium chemicznym przygotowane szkło laboratoryjne.

Interpretowali przebieg doświadczenia chemicznego w oparciu o film edukacyjny. Uczniowie rywalizowali również „na sportowo” zdobywając kolejne punkty. Kasztanem jako elektronem mieli możliwość trafienia w powłoki elektronowe na narysowanym modelu atomu. Zwycięzcą Konkursu została klasa 2A – Julia Żuławska i Karol Siemieniuk.
Po zakończeniu rozgrywek poprosiłyśmy uczniów o wyrażenie opinii i własnych przemyśleń na temat Konkursu – „Bardzo nam się podobało. Chcielibyśmy więcej takich konkursów”, „Była bardzo ciekawa forma konkursu”, „Było fajnie, miło, przyjemnie. Liczę na więcej takich konkursów”.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział i zabawę. Mamy nadzieję, iż uczniowie biorąc udział w konkursie pomimo „lekkiego” stresu dobrze się bawili i mogli „na żywo” zbliżyć się do chemii.

Organizatorzy Konkursu: Magdalena Farańczuk, Anna Janonis-Klimko

gimnazjum (1) gimnazjum (3) gimnazjum (4) gimnazjum (5) gimnazjum (6) gimnazjum (7)


Aktualności

Powiązane artykuły