Ze Starostwa: Starostowie o szpitalach powiatowych

7 i 8 kwietnia starosta gołdapski Andrzej Ciołek uczestniczył w Konwencie Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pierwszego dnia w posiedzeniu Konwentu udział wziął Grzegorz Kubalski, z-ca Dyrektora Biura Zarządu Związku Powiatów Polskich, który przedstawił ogólną sytuację  powiatów i zadania przez nie realizowane.

 

Drugi dzień posiedzenia poświęcony był sytuacji szpitali powiatowych  w Polsce – na Konwencie gościł Andrzej Zakrzewski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektor omówił sytuację szpitali powiatowych w naszym województwie oraz kwestię wypłacania tzw. wykonanych świadczeń nadlimitowych.

Rozmawiano również o mapach potrzeb zdrowotnych – po onkologicznych i kardiologicznych, kolejne mapy trafiły do województw celem konsultacji.

Dyskutowano o planowanych zmianach w służbie zdrowia – likwidacji NFZ, przedłużeniu kontraktów medycznych do połowy 2017 roku oraz o wspieraniu przez rząd publicznej służby zdrowia i planowanym zakazie prywatyzacji szpitali.

Podczas Konwentu starosta gołdapski Andrzej Ciołek przekazał uczestnikom pismo dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej Jaromira Krajewskiego z zaproszeniem do współpracy. Dotyczy ona projektu, którego realizację rozpoczął Park Krajobrazowy dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Projekt pt. „Aktywizacja polsko-rosyjskiego dialogu w sferze zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa obywatelskiego” zakłada m.in. promocję polskich doświadczeń i osiągnięć z zakresu rozwoju zrównoważonego – stąd zaproszenie do przesyłania dyrekcji Parku informacji w tym temacie z całego województwa, celem publikacji na rosyjskim portalu internetowym, będącym głównym partnerem medialnym projektu. (Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi)


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Ze Starostwa: Starostowie o szpitalach powiatowych

  1. szeregowy

    Jakie znaczenie dla naszego szpitala miał udział starosty w tym spotkaniu? Czy podjęto działania żeby zainteresować inne podmioty prywatne (oprócz dotychczasowych) do przejęcia prowadzenia szpitala przez prywatną firmę? Może ogłosić otwarty konkurs na prowadzenie szpitala?