Ze Starostwa: Starostowie o szpitalach powiatowych

7 i 8 kwietnia starosta gołdapski Andrzej Ciołek uczestniczył w Konwencie Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pierwszego dnia w posiedzeniu Konwentu udział wziął Grzegorz Kubalski, z-ca Dyrektora Biura Zarządu Związku Powiatów Polskich, który przedstawił ogólną sytuację  powiatów i zadania przez nie realizowane.

 

Drugi dzień posiedzenia poświęcony był sytuacji szpitali powiatowych  w Polsce – na Konwencie gościł Andrzej Zakrzewski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektor omówił sytuację szpitali powiatowych w naszym województwie oraz kwestię wypłacania tzw. wykonanych świadczeń nadlimitowych.

Rozmawiano również o mapach potrzeb zdrowotnych – po onkologicznych i kardiologicznych, kolejne mapy trafiły do województw celem konsultacji.

Dyskutowano o planowanych zmianach w służbie zdrowia – likwidacji NFZ, przedłużeniu kontraktów medycznych do połowy 2017 roku oraz o wspieraniu przez rząd publicznej służby zdrowia i planowanym zakazie prywatyzacji szpitali.

Podczas Konwentu starosta gołdapski Andrzej Ciołek przekazał uczestnikom pismo dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej Jaromira Krajewskiego z zaproszeniem do współpracy. Dotyczy ona projektu, którego realizację rozpoczął Park Krajobrazowy dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Projekt pt. „Aktywizacja polsko-rosyjskiego dialogu w sferze zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa obywatelskiego” zakłada m.in. promocję polskich doświadczeń i osiągnięć z zakresu rozwoju zrównoważonego – stąd zaproszenie do przesyłania dyrekcji Parku informacji w tym temacie z całego województwa, celem publikacji na rosyjskim portalu internetowym, będącym głównym partnerem medialnym projektu. (Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi)


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Ze Starostwa: Starostowie o szpitalach powiatowych

  1. szeregowy

    Jakie znaczenie dla naszego szpitala miał udział starosty w tym spotkaniu? Czy podjęto działania żeby zainteresować inne podmioty prywatne (oprócz dotychczasowych) do przejęcia prowadzenia szpitala przez prywatną firmę? Może ogłosić otwarty konkurs na prowadzenie szpitala?

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...