Za Starostwa: Sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi

Starania o budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi były priorytetem wielu osób, które dołożyły wszelkich starań, by urzeczywistnić  to przedsięwzięcie. Uwieńczeniem tych działań było przekazanie w roku 2016 do użytku nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

W uznaniu zasług funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi został powołany Komitet Społeczny Nadania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi, który wychodzi z inicjatywą ufundowania sztandaru. Możliwość zrealizowania tak szczytnego celu da wyraz szczególnego wyróżnienia za służbę dla dobra społeczności lokalnej Powiatu Gołdapskiego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa poprzez działania mające na celu przede wszystkim ochronę życia i zdrowia oraz mienia ludzkiego.

Komitet składa się z przedstawicieli samorządowych władz lokalnych, władz duchownych oraz funkcjonariuszy.

Komitet Społeczny Nadania Sztandaru
Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi
Tel. 87 615 44 20 lub 87 615 44 55

Uroczyste nadanie sztandaru wraz z otwarciem Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi planowane jest na wrzesień 2016 roku.

W drodze szczególnego wyróżnienia gołdapskich policjantów oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi zwracamy się z serdeczną prośbą o finansowe wsparcie, które przeznaczone będzie w całości na zorganizowanie uroczystości nadania sztandaru.

Dobrowolnych wpłat można dokonywać na konto: 96  9339 0006 0040 0407 8830 0001

z dopiskiem:

„Wpłata na rzecz ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi”

Z poważaniem
Przewodniczący
Komitetu Społecznego Nadania Sztandaru
KPP  w Gołdapi
Andrzej Ciołek

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły